SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Selin BAYDEMİR, Mehtap MURATOĞLU
 


Keywords:GRAFEN/UÇUCU KÜL HİBRİT KOMPOZİT KAPLAMALARIN İNCELENMESİ
 
Teknolojinin hızla ilerlemesiyle metalik malzemelerin herhangi bir işlem uygulanmadan göstermiş olduğu performansı, ağırlaşan şartlar altında yetersiz kalmaktadır. Bir iş parçasının beklenen her türlü koşula dayanıklı özelliklerini geliştirilmesi imal edilen bir iş parçasının dış yüzeyi için önemli bir rol oynamaktadır. Bu şartlarda malzemelerin istenilen yüzey performanslarını sağlaması amacıyla çeşitli yüzey kaplama yöntemleri geliştirilmiştir. Yüzey kaplamada kullanılan bu yöntemlerden bir tanesi de hidrotermal sentezle kaplama yöntemidir. Hidrotermal sentez, kısmen olağan koşullarda çözünmeyen substansları (bazı oksitler, silikatlar, sülfidler), su ve sulu çözeltilerle seyreltmek , çözmek ve yeniden kristallendirmek için, yüksek sıcaklık ve basınç altında mineralleştiricilerin kullanılmasıdır. . Böylesi kristallenmeyi sağlayan en genel düzenleyici etken materyalin yüksek çözünürlük bölgesinden, düşük çözünürlük bölgesine geçmesine yardım eden sıcaklık eğilimidir. Hidrotermal sentez 1atm den daha büyük ve oda sıcaklığının üzerinde sulu ortamdaki her bir heterojen reaksiyona uygulanabilir Bu çalışmada, alüminyum alaşımı olan Al6013; farklı kompozisyonlarda grafen ve uçucu kül ile hidrotermal yöntem kullanılarak 240oC de 24 saatte kaplanmıştır. Kaplanan numuneler 450oC de 1 saat boyunca sinterleme ısıl işlemine tabi tutulmuştur. Yapılan deneyler sonrası kaplanan numunelere; SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu), EDX (Enerji yayılımlı X-ışını Analizi), mikro sertlik ve yüzey pürüzlülüğü ölçümü ile karakterizasyon incelemeleri yapılmıştır. Sonuç olarak yapılan SEM, EDX ve XRD analizi ile Al6013 alaşımı üzerinde kaplamanın varlığı kanıtlamıştır. Mikro-sertlik değerleri incelendiğinde; kaplamasız alaşıma göre %30 uçucu kül içeren numunede yaklaşık 2,8 kat artış gözlemlenmiştir. ( Bu çalışma, Fırat Üniversitesi BAP (FÜBAP) MF.18.53 numaralı Yüksek Lisans tezi projesi tarafından desteklenmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Hidrotermal Sentez, Grafen, Uçucu Kül, Al6013 Alaşımı