SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ahmet FEYZOLU, ala ENGEL ORU, Mustafa Trker UZUN
 


Keywords:GER DNML EVRENSEL PLASTK PALET GELTRLMES
 
Hali hazrda kullanlan palet sistemlerinin tamamna yakn ahap malzemeler barndrmaktadrlar. Ahap malzeme kullanm palet sistemlerinde skntlar da beraberinde getirmektedir. Ahap kullanmndan dolay evreye, doaya zarar verilmesi ve krlmalara, kurtlanmalara (bceklenme) sebebiyet verilmesi, scak ve souktan etkilenip yamurdan ime durumlar yaanlmas, damgasz olmas durumunda ihracatta reddedilmesi, ivileme veya birleme yerlerinde kopmalar, scak ve souktan etkiletii iin ok kolay zarar alp vermesi ahap palet sistemlerinin en temel sorunlardr. Hammadde maliyetinin yksek olmas, iilik maliyetinin yksek olmas, hacim olarak ok yer kaplamas, her rn iin zel l kartlmasndan dolay ciddi zaman kaybna yol amas, palet zerindeki malzemelerin kaymas veya emberlemedeki zorluklar dier skntlar olarak karmza kmaktadr. Bu almada, ambalajlama ve paketleme sektrlerinde kullanlmak zere gelitirilen, ahap palet sistemlerinin kullancya yaatt skntlar ortadan kaldrarak yeniliki tasarm gelitirilmesi amalanmtr.Ahap veya evreye zarar veren rn kullanlmad iin evre dostu olan, kullanmdan sonra da yeniden palet aya olarak kullanlabilme zellii bulunan, emberleme ileminin kolay yapld bir ahap palet sistemi gelitirilerek retilmesi hedeflenmitir. Palet tasarm yaplrken, ihracatta talebi fazla olan ift ubuklu ve gvenlik panelleri zerinden bir tasarm almas yaplmtr. Ahap paletlerde st ste maksimum 25 adet panel konulmaktadr. Ahap takozlar ile gz aralklar hizalanp sonrasnda paketleme eritleri, karton kebentler ve streleme yntemi ile sevke hazr hale getirilmektedir. Plastik malzememeler zerinde yaplan aratrmalara gre mevcut sistemde amaca uygun dayanm yksek malzeme olarak PP (polypropylene) kullanlmtr. Bylece rn baznda ekil ve malzeme deformasyonlarnn nne geilmitir. Kolay monte edilmesi, para maliyetinin dk olmas, tekrar geri dntrlebilmesi sayesinde yaklak %15-20 maliyet avantaj salanmtr. Ahap paletin evre artlarnda 1-2 kez kullanlabilirken bu almada gelitirilen plastik paletin ise 5-6 kez kullanabilmesi sayesinde en az 2,5 katlk tekrar kullanm zellii elde edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Plastik Palet, Mekanik Tasarm, Polypropylene