SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Frat NAL, Mustafa GENOLU
 


Keywords:DEPREM ETKSNDEK MEVCUT BR YAPININ FARKLI MALZEME DAYANIMLARINA GRE PERFORMASININ BELRLENMES
 
Deprem bugne kadar can ve mal kaybna en ok sebebiyet veren doal afetlerden biridir. lkemizde birok aktif fay hattnn bulunmas nedeniyle deprem en ok nem vermemiz gereken doal afetlerdendir. na edilecek yaplarn projelendirilirken deprem etkilerinin gz nne alnmas ve ina edilirken projeye uygun yaplmas son derece nemlidir. Gnmzde mevcut binalardan alnan numuneler ile yaplan deneylerle belirlenen malzeme dayanmlar ile binalarda projelendirilirken belirlenen malzeme dayanmlar farkllk gstermektedir. Bunun birok sebebi bulunmaktadr. Bunlardan bazlar imalat srasnda yaplan hatalar ve zamanla oluan dayanm kaybdr. Malzeme dayanmndaki azalma ile binann deprem performansnda da deiim olmaktadr. alma kapsamnda zmirde bulunun bir bina incelenmitir. Binann tayc sistemi ereve ve perdelerden olumaktadr. Binann 8 kat bulunmakta ve betonarme bir yapdr. Binann zaman tanm alannda analizi yaplmtr. Bu analizde binann maruz kalm olduu 30 Ekim 2020 zmir Depremi kayd kullanlmtr. Binann mevcut malzeme dayanm ve proje malzeme dayanm kullanlarak iki farkl modeli oluturulmutur. Bu modellerin analizleri sonucunca, malzeme dayanmndaki azal ile binann kolonlarndaki kesme kapasitelerinde yaklak %30 azal gzlemlenmitir. Ayrca malzeme dayanmndaki azalma nedeniyle kolon moment kapasitesi yaklak %55 orannda azalmaktadr. Malzeme dayanmndaki fark sebebiyle oluan tayc elemanlardaki kapasite azal ile birlikte daha ok elemanda kapasite almas grlmtr. Sonu olarak daha yksek malzeme dayanmna sahip olan proje malzeme dayanml modelin daha iyi bir deprem performansna sahip olduu belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Malzeme Dayanm, Zaman Tanm Alannda Analiz, Deprem Performans