SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

mer SZEN, Gzde Nur PEKER
 


Keywords:BAZI KURU FASULYE GENOTPLERNDE VERM ZELLKLER ARASINDAK LKLERN BELRLENMES
 
Krehir li Mucur lesi ekolojik koullarnda yetitiricilii yaplan kuru fasulye genotiplerinde verim ve verim eleri parametreleri arasndaki ilikilerin ve bu ilikilere ait ynlerin ortaya konulmasn amalayan bu aratrma 2021 ylnda kuru fasulye yetitirme sezonunda 1 yl sre ile yrtlmtr. Yrtlen aratrmada 4 tescilli kuru fasulye eidi (Zlbiye, Yunus 90, Gynk 98 ve nceler 98) ile saf hat seleksiyon yntemi ile gelitirilmi ve ileri dzeye kadar getirilmi 8 adet kuru fasulye hatt (A.20, A.27, A.34, A.40, K.1044, K.1084, K.1133, K.1154) olmak zere toplam 12 adet kuru fasulye genotipi kullanlmtr. Korelasyon ve path analizinin ortaya konulmas amacyla incelenen agronomik parametreleri olarak bitki boyu (cm), ilk bakla ykseklii (cm), bitkide bakla says (adet), bitkide tane says (adet), baklada tane says (adet), yz tane arl (g), bitkide tane verimi (g/bitki) ve dekara tane verimi (kg/da) gibi 8 adet parametre incelenmitir. Kuru fasulye genotipleri zerinden yrtlen almada elde edilen sonulara gre dekara tane verimi ile bitkide bakla says, tane says ve baklada tane says arasnda olumlu ve ok nemli ilikiler tespit edilmitir. Bunun yannda bitki boyu ile ilk bakla ykseklii, baklada tane says ve dekara tane verimi arasnda olumlu ve ok nemli ilikiler belirlenmi olduu grlrken bitkide bakla says, bitkide tane says ve yz tane arl ile de olumlu ve nemli ilikiler ortaya konulmutur. Sonu olarak kuru fasulye slah aratrmalarnda bitkide bakla says ve bitkide tane says ile bitki bana tane veriminin seleksiyon kriteri olarak dikkate alnmasnn nemli olduu sonucuna varlmtr.

Anahtar Kelimeler: Kuru fasulye, Genotip, Korelasyon, Path analizi, Verim Parametreleri