SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sevda ALBAYRAK, Canser GL, Hanifi NC
 


Keywords:AZ91 MG ALAIMINA SOUK GAZ DNAMK PSKRTME YNTEM LE YAPILAN NKO-ALMNYUM OKST KAPLAMADA ALMNYUM EKLENMESNN KOROZYON DAYANIMINA ETKSNN NCELENMES
 
Magnezyum ve alamlar farkl sektrlerde kullanm alan olan ve hafif malzemeler olarak nitelendirilen yap malzemeleri grubunda yer alan alamlardr. AZ91 Magnezyum alamlar bnyesindeki alminyum ve inkonun etkisiyle magnezyum alamlar iinde en yksek korozyon dayanmna sahip alam gruplarndandr. Fakat dier magnezyum alamlarna gre daha yksek olsa da, 1,8 g/cm3 ile zgl arlk bakmndan en yakn rakibi alminyuma (2,7 g/cm3) gre korozyon dayanmlar ve mekanik zellikleri daha dk kalmaktadr. Magnezyum ve alamlarnn korozyon zellikleri koruyucu kaplama uygulamalar ile gelitirilmeye allmaktadr. Gerekletirilen almada souk dinamik gaz pskrtme yntemi kullanlarak, AZ91 Magnezyum alam altlklar yzeyine inko-alminyum oksit kaplamalar gerekletirilmitir. Kullanlan kaplama tozlarnn ticari isimleri DYMET K-20-11 ve DYMET K-00-11 eklinde sralanabilir. Altlk malzemeler nce kumlama yntemi ile przlendirilmi ve sonrasnda 500 C scaklkta N2 atmosferi altnda 6 g/dk toz besleme hz ile pskrtlmtr. Farkl ierikli tozlarla kaplanm ve kaplanmam numunelerin morfolojik analizleri taramal elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmi, Kaplama kalnlklar kesitten alnan SEM grntleri ile llmtr. Ayrca korozyon dayanmnn incelenmesi iin ak devre potansiyelleri llm, elektrokimyasal potansiyodinamik korozyon testleri yaplmtr. alma sonucunda toz iinde alminyum elementinin bulunmas kaplama tutunmasn ve kalnln arttrm ve ayrca daha homojen bir kaplama yzeyi salanmasna katkda bulunmutur. Ayrca korozyon dayanmlar karlatrldnda alminyum ierikli kaplamann daha yksek korozyon dayanmna sahip olduu tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Souk Dinamik Gaz Pskrtme, AZ91 Mg alam, inko, Alminyum-Oksit, Korozyon