SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Fatmagl TOLUN
 


Keywords:AZ31B MG VE AL5052 ALAIMLARININ SRTNME KARITIRMA KAYNAK METODUYLA BRLETRLMESNDE MALZEME POZSYONUNUN KAYNAK MUKAVEMETNE ETKS
 
AZ31B Mg ve Al5052 alamlar, sahip olduklar dk younluk, yksek mukavemet, yksek korozyon direnci gibi mkemmel zellikleri ile otomotiv sanayinde, uak ve havaclk sanayinde tercih edilmektedirler. Ancak AZ31B Mg ve Al5052 alamlarnn klasik ergitme kaynak yntemleriyle birletirilmesi srasnda kaynak blgesinde meydana gelen oksidasyon, gzeneklilik, katlama atlamas, intermetalik krlgan fazlarn oluumu gibi kaynak mukavetinin ve dolaysyla kaynak kalitesinin dmesine neden olan baz problemler bulunmaktadr. Bu problemlerin varl Mg ve Al alamlarnn ortak yaplarda bir arada kullanlmasnda snrlamalara neden olmaktadr. Srtnme kartrma kaynak yntemi ayn veya farkl zelliklere sahip malzemeleri ergime noktalarnn altndaki scaklklarda birletirmek iin kullanlan bir kat hal kaynak yntemidir. Srtnme kartrma kayna ile intermetalik krlgan fazlarn oluumu ve bymesi azaltlarak yksek kaliteli Al-Mg balantlar retilebilmektedir. Srtnme kartrma kaynak ilemi srasnda malzemelerin konumlandrlmas, kaynakl parann mukavemet deerlerini etkilemektedir. Bu nedenle bu almada, AZ31B Mg ve Al5052 alamlar 42 mm/dak kaynak hznda ve 850 dev/dak takm dn hznda ve farkl malzeme konumlarnda srtnme kartrma kayna ile birletirilerek, malzeme konumunun kaynak mukavemetine etkisi aratrlmtr. Srtnme kartrma kayna ilemi niversal Freze Makinasnda (Taksan FU 315x1250) gerekletirilmitir. Kaynak ilemi sonrasnda, ekme mukavemetini tespit etmek iin kaynakl numunelere ekme testi uygulanmtr. ekme testi sonularna gre, yksek kaynak mukevemeti deeri; AZ31B Mg alamnn ilerleme tarafnda konumlandrlmas ile elde edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Srtnme kartrma kayna, Al, Mg, kaynak mukavemeti