SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ziya KARAKAYA, Osman ARABACI, ar AKIR, Songl KARAKAYA
 


Keywords:AR-GE VE DEVOPS HARMANLANMI YNETM UYGULAMASI YAKLAIMI NERS: RESDEVOPS
 
Son yllarda Yazlm rn Gelitirme Srelerinin daha etkin ve verimli bir ekilde hayata geirilmesi amacyla birok yaklam gelitirilmi ve bunlardan en yaygn olarak uygulama alan bulan ise evik yntemlerin DevOps yaklam ile btnlemesi olmutur. DevOps kelimesi, Development ve Operations kelimelerinin birlemesi ile ortaya kan bir terimdir. DevOps yaklam, ncelikle eitli grevleri (gelitirme, sistemsel ilemler, kalite mhendislii ve gvenlik) ekiplerin daha kaliteli ve daha gvelinir rnler retmek zere koordineli ve ibirlii ierisinde yapmasna olanak salamaktadr. Bu yaklam, Yazlm Gelitirme Yaam Dngsnn planlama, gelitirme, teslim etme ve iletme aamalar boyunca etkindir ve yazlm gelitirme, kalite kontrol ile BT Operasyon birimlerinin birbirleri ile dayanma ierisinde olmasn gerektirmektedir. te yandan, Ar-Ge ierikli Yazlm rn Gelitirme sreleri normal rn gelitirmenin dnda baz aktivitelerin entegre bir ekilde yrtlmesini gerekli klmaktadr. rnein, Literatr Taramas, Mevcut Durum Analizi, Yeniliki (inovatif) Unsurlarn tespiti ve planlanmas, Bilimsel Ar-Ge srelerinin (Deneysel ve Sezgisel gibi) takip edilmesi bunlardan en temel olanlardr. Bu almamzda, yeniliki yazlm rn gelitirme yaklam olan DevOps ile Ar-Ge almalarnda takip edilmesi gereken aktiviteler ve en iyi pratiklerin karma bir yaklamla uygulanabilmesine olanak salayan ResDevOps (Research, Developments, Operations) nerisi gelitirilmi ve hem bu alanda alma yapan bilim camiamz ile hem de sektrmz ile paylalmaktadr. almamzda nitel aratrma yntemleri kullanlmtr.

Anahtar Kelimeler: DevOps, Ar-Ge, ResDevOps