SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

N. Tuba YUSUFOLU
 


Keywords:20. YZYILDAN 21. YZYILA ZEPLNLERN MMARLIA VE KENTE YANSIMALARI
 
19. yzyl ortalarnda balayp, ayn yzyln sonlarna doru hzlanan, nce askeri sonra sivil ve ticari amalar iin 20. yzyln zellikle ilk eyreinde yaygn olarak kullanlmaya balayan zeplinler (hava gemileri/gdml balonlar); tarih boyunca insanlarn uabilme istei iin zerinde alt balon ve kabil-i sevk balonlardan sonra icat edilen hava aralarndan birisidir. 1903te Wright Kardeler ua icat etmise de 20. yzyln ilk yllarnda zeplinler zellikle askeri alanda nemli bir yere sahipti. Zeplinler akabinde sivil ve ticari amalar (ulam ve kargo) iin kullanlmaya balamtr. Zeplinler, 20. yzylda yaanan 1937deki Hindenburg Faciasndan sonra retimden kaldrlm olsa da 20. yzyln ortasndan itibaren ve yzyln sonlarna doru gerek gerek gerek imge olarak kullanmn ve varln devam ettirmitir. Zeplinler; teknolojileri, kendilerine zg gelitirilen hangar yaplar, onlardan ekilen hava fotoraflar ve imgeleri ile gnmzde hala ilham verici hava aralarndandr. Bu dorultuda, zeplin, mimarlk ve kent etkileimi incelenmeye deer bir konudur. lgin bir ekilde; mimarlk alannda, bu nemli tarihi hava arac ile ilgili neredeyse akademik bir alma bulunmamaktadr. Tm bu alardan baktmzda zeplinlerin tarihi, teknolojiyi, mimariyi ve kenti ilgilendiren zel bir hava arac olduu anlalmaktadr. Zeplinlerin mimarl ve kenti etkiledikleri, aralarnda disiplinleraras balarn olduu grlmektedir. Bu hava aracnn gelecek nesillere tantlmas, ulatrlmas, onlarla ilgili yaplarn (hangar gibi), mhendislik ve mimari tekniklerin yaatlmas ve gelitirilmesi bu dorultuda nemli grlmektedir.

Anahtar Kelimeler: Zeplin, Mimarlk, Kent, 21. Yzyl ve Zeplin