DAVET

Değerli Katılımcılar;

08-09 ARALIK 2022 tarihlerinde İstanbul'da 8. düzenlenecek olan Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji yönetimi Kongresi (MTYK 2022) Web Sayfasına hoş geldiniz.

Kongrenin amacı; Makine/Endüstri/Elektrik/İnşaat Mühendisliği diğer tüm Mühendislik ve Teknoloji ile ilgili alanlarda; akademi, üniversite ve endüstrideki çalışan uluslararası bilim adamları, akademisyenleri, mühendisleri ve öğrencileri bir araya getirmektir. Bu kongre; teorik, pratik ve analitik yöntemler, simülasyon ve deneysel yaklaşımlar yardımı ile değişik mühendislik uygulamaları ve problemlerin çözümü ve analizlerini kapsamaktadır. Bu nedenle, MTYK 2022 konferansı; katılımcıların son yapılan araştırma sonuçlarını sunma, deneyim ve tecrübelerini paylaşma, yeni fikirler oluşturma ve çok farklı disiplinden gelen uluslararası bilim insanları ve mühendisleri ile alanlarında işbirliğini teşvik etmek ve gelecekte olabilecek ortak çalışma zemini sağlamaktır.

Kongrede sizi aramızda görmeyi umarız.

Prof. Dr. Sema Bilge OCAK

Prof. Dr. Sema Bilge OCAK

Kongre Başkanı

Gazi Üniversitesi - Türkiye

Prof. Dr. Carlos Rolando RÍOS-SOBERANİS

 Kongre Eş Başkanı

The Yucatan Scientific Research Center - Meksika