BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emel YONTAR
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ YATIRIM BÖLGESİ SEÇİMİNDE ETKİLİ KRİTERLERİN KAPSAMLI ARAŞTIRILMASI
 
Enerji, sürdürülebilir kalkınma ve refah seviyesinin iyileştirilmesi adına önemli bir faktördür. Tarımsal faaliyetlerden, çeşitli endüstriyel süreçlere, ısınma-soğutmadan iletişime kadar birçok alanda enerji hizmetleri gereklidir. Nüfusun da artmasıyla enerjiye günden güne artan bir talep olduğu aşikardır. Bu artış nedeniyle fosil enerji kaynaklarına olan tüketim hızla artmaktadır ve dünyamızda var olan fosil yakıtların er ya da geç sona ereceği de açıktır. Bu bakımdan günümüzde artan çevresel endişeler, tükenen rezervler ve yüksek enerji fiyatları, yenilenebilir enerji seçenekleri arayışını gündeme getirmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları, gelecekteki enerji üretimi ve fosil yakıt tüketimi için önemli bir seçenek olarak kabul edilmektedir. İklim değişikliği ve çevre kirliliği nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler fosil yakıt enerjisi yerine yenilenebilir enerjileri benimsemeye önem vermeye başlamışlardır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından tüm ülke yararlanılabilir, ancak yenilenebilir enerji üretmek için bu tesislerin ülkenin hangi bölgesinde kurulacağını belirlemek önemli bir değerlendirme konusudur. Enerji yatırımı ülkenin en uygun bölgesine yapılmalıdır. Bu önemli noktaları dikkate alarak, bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru bölgelere atamasının yapılması için kullanılması gereken yol gösterici kriterlerin belirlenmesi üzerine kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Literatürde yapılmış birçok yenilenebilir enerji kaynağı seçimi çalışmaları mevcuttur, ancak bu çalışmada literatürden ve uzman görüşlerinden alınan bilgiler doğrultusunda tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının seçiminde kullanılacak kriterler içerisinden diğerlerinden daha önemli konumda olan kriterler belirlenmiş ve açıklanmıştır. Elde edilen bulgular literatürde yenilenebilir enerji çalışmalarına rol olacak niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji kaynakları, Enerji, Enerji seçimi, Pareto analizi 


Keywords: