BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ümran KISKIÇ, Samet DEMİR
YENİ NESİL YÜKSEK MUKAVEMETLİ (2 GPA) SICAK PRES ÇELİKLERİN DİRENÇ NOKTA KAYNAĞI DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ VE PARAMETRE OPTİMİZASYONU
 
Otomotivde araç güvenliğinin artırılması, araçlardan kaynaklanan emisyonun çevreye olan zararlı etkisinin azaltılması, araç bileşenlerinin daha güvenilir, ucuz, kolay üretilebilmesi ve birleştirilmesi otomotiv endüstrisinin hedeflerinden başlıcalarıdır. Artan güvenlik talepleri birçok gövde parçaları için daha kalın ve yüksek mukavemetli bileşenler gerektirirken, özellikle karbon emisyonunu azaltmak için alternatif enerji ile çalışan araçların talep görmesi ile daha az yakıt tüketen hafif ve çevreci malzemeler, mühendislerin başlıca çalışma konularını oluşturmaktadır. Otomobillerin çarpışmalara karşı daha güvenli olma gereksinimi, daha konforlu ve daha fazla donanımlı olması ihtiyacı, ağırlıklarının artmasına neden olmaktadır. Fakat ağırlıktaki bu artış, yakıt tüketiminin artmasına neden olmakta ve dolayısıyla çevre kirliliğini arttırmaktadır. Bu yüzden, yeni üretim teknikleri, yeni malzemeler ve yeni kavramlar geliştirilmektedir. Bunların gerçeğe dönüşmesinin altında ise en alt basamak olan üretim sürecinde kullanılan yenilikler bulunmaktadır. Bu hedefler otomobil üreticilerini metal teknolojilerinde yeni çözümler aramaya sevk etmiş ve araçlarda daha iyi çarpışma ve dayanıklılık elde etmek için ultra yüksek dayanımlı çeliklerin kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışmada, endüstride yakın dönemde büyük öneme sahip olacak yeni nesil 2 GPa dayanıma sahip sıcak pres çelik malzemesi kullanılmış ve direnç spot kaynak yöntemi ile kaynaklanmıştır. Çalışma kapsamında farklı kaynak parametreleri için, ilgili malzemenin kaynaklanabilirliği incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. İncelemelerde numune kalınlıkları sabit tutulmuş; akım, kuvvet, kaynak süresi gibi parametreler değiştirilmiştir. Belirlenen parametrelere göre elde edilen kaynaklı numunelerin mikroyapısı incelenmiştir. Mekanik özeliklerin belirlenmesi amacıyla çekme, sertlik ve asit testleri ile ultrasonik ve cut-check kontrolleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda; yapılan analizlerin sonuçları değerlendirilerek yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: 2 GPa, Yeni Nesil Çelikler, Direnç Nokta Kaynağı 


Keywords: