BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Furkan ACAR
YENİ CAM KATLANIR SİSTEMİNİN VE AKSESUARLARININ TASARLANMASI VE PROTOTİP İMALATI
 
Yalın üretim tekniklerinin günden güne geliştiği günümüz imalat sektöründe, son ürünün üretim ve montaj sürecinin kısaltılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle düz ve basit uygulamalarda; üretim sürecinin daha kısa, üretimi daha kolay ve montajı daha basit bir yeni katlanır cam sistemi ihtiyacı doğmuştur. Mevcut ürün gamında bulunan cam katlanır sistemlerinin tasarımlarının çok eski olması nedeniyle pazardaki payımızda yaşadığımız kayıpları önlemek hatta daha fazla pazar payı elde etmek için, güncel tasarım çizgilerine sahip, kurulum ve imalat sırasında kolay montaj edilebilen ve son kullanıcının rahatlıkla açıp kapatabileceği yeni cam katlanır sisteminin ve aksesuarlarınınn tasarlanması ve prototip imalatının yapılmasını konu almaktadır. Aynı sektörde yer alan diğer bir çok firmanın üretimini gerçekleştiremediği kapı panelinin konum değişikliğine çözüm üretmek ve bunu üretim esnasında yapılacabilecek en kolay şekle indirgeyecek tasarımın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Piyasada yer alan benzer sürgülü cam sistemlerinde, sistemi oluşturan camlı panellerin ilk olanı kapı olarak kullanılırken, tasarlanması planlanan projemizde bu kapı panelinin diğer konumlara da fonksiyonel olarak taşınması hedefler arasında yer almaktadır. Bu özellik ile pazarda dikkat çekecek ve piyasa rekabetimizde bizlere büyük avantaj sağlayacaktır. Başta Avusturya, Almanya, İsviçre olmak üzere Avrupa pazarına ihraç edilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında hedeflenen tasarıma ulaşmak için gerekli fizibilite çalışmaları yapılacak, tasarım alternatifleri oluşturulacak, prototip imalatlar yapılarak testlere tabi tutulacaktır. Bu testler ile tasarımsal açıdan oluşmuş yada oluşacak hatalar önceden sezinlenecek ve müdahele edilecektir. Aynı zamanda hedeflenen iyileştirme faaliyetlerinin somut rakamlarına ulaşılacaktır. Elde edilmesi planlanan nihai ürün avrupa pazarına sunulacak ve bu pazarda müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte tasarlanılmaya çalışılacaktır. Mevcut olarak daha önce tasarlanmış ve şu anda üretimi yapılan cam katlanır sistemlerinin tasarımlarının çok eski olması nedeniyle pazarda payındaki kayıpları önlemek hatta daha fazla pay elde etmek amacıyla, güncel tasarım çizgilerine sahip, kolay montaj edilen ve son kullanıcının rahatlıkla açıp kapatabileceği yeni cam katlanır sisteminin ve aksesuarlarının tasarlanması ve prototip imalatının yapılmasını konu almaktadır. Aynı sektörde yer alan diğer bir çok firmanın üretimini gerçekleştiremediği kapı panelinin konum değişikliğine çözüm üretmek ve bunu üretim esnasında yapılacabilecek en kolay şekle indirgeyecek tasarımın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu temel amacın yanı sıra mevcut sistemlere göre kullanılan malzeme kalitesinin arttırılması, üretim esnasında ve montaj aşamalarında iş gücü ihtiyacının azaltılması, mevcut sistemin çevre şartlarına olan dayanımının arttırılması, karmaşık parça ve sistem yapısının basite indirgenmesi gibi noktaların iyileştirilmesini sağlayan bir sistemin tasarlanmasını hedef almaktadır. Bu proje kapsamında kurulacak pnömatik (hava basıncı) alt yapıya sahip bir test mekanizması sayesinde ürünün dayanımı konusunda çeşitli testlerin yapılması sağlanacaktır. Kurulan test mekanizması ürünün fiziki olarak dayanabildiği limitleri görmeye yardımcı olacaktır. Bu testlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda pazarda fark yaratacak ve kaliteyi ön plana çıkaracak bir ürünün elde edilmesi planlanmıştır. Yapılan testler ile sürgülü cam sisteminin hareketini sağlayan tekerlerin mesafe bazında dayanım testi, cam panellerin darbeye karşı dayanım testi, fonksiyonelliği koruma testi gibi çeşitli testlere tabii tutulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Sürgülü ve Toplanır Cam Sistemi, Tasarım, Prototip 


Keywords: