BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rana SÖĞÜT, Emel Ceyhun SABIR
YARA ÖRTÜCÜ VE YAPAY DOKU ALANLARINDA KULLANILAN KOMPOZİT TEKSTİL YAPILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Bu çalışmada yara örtücü ve yapay doku alanlarında tekstil kompozitlerinin kullanımı ve performansına yönelik geniş kapsamlı araştırma yapılmıştır. Literatürdeki araştırmaların genellikle belirli bir yapay doku, yara çeşidi veya yara örtüsü üzerine olduğu görülmüştür. Çalışmada öncelikle, vücutta sağlıklı epitel doku kaybından dolayı oluşan yaralar ve çeşitleri tanımlanmış, yara örtücülerin performasını değerlendirebilmek için yaranın iyileşmesi incelenmiş, yara örtücü çeşitleri, tekstil ve kompozit bazlı yara örtücü malzemeleri, özellikleri ve yara örtücülerden beklenen performansa yönelik çalışmalar değerlendirilmiştir. Çalışmanın devamında, doğal ve yapay yara örtücü çeşitlerini üretildikleri malzemelere göre, etken madde içeriğine göre modern yara örtücüler şeklinde modern yara örtücüler verilmiştir. Yapılan çalışmalardan görülmüştür ki günümüze kadar yüksek oranda gümüş kullanılmıştır ancak günümüzde maliyetlerin daha da düşürülmesi ve ulaşılabilirliğini artırmak için kitin (kitosan) artık tercih edilmektedir.Yara tedavi materyallerinin üretilmesinde için aşılması gereken birçok engel bulunmaktadır. Yara sıvısı oranının değişkenlik göstermesi, her yara çeşidine uygun tek tip bir yara örtüsünün geliştirilmesinin önündeki en büyük engeldir. Yeni nesil polimerik ürünlerden ya da teknolojilerden farklı nitelikte olanları bir araya toplayıp hazırlanan tekstil tabanlı kompozit yara örtüleri bu problemlerin aşılmasında ideal bir yaklaşım olduğu görülmüştür. Çalışmada görülmüştür ki; Nemli ortamın sağlanmasında köpük yara örtücüler, İdeal antibakteriyellik özelliğinin sağlaması için gümüş ve kitosan yara örtücüler, Eksudayı absorbe etmesi için aljinat, kitosan ve kollojen yara örtücüler, Yüksek eksudalı ağır yara için aljinat ve kitosan yara örtücüleri, Düşük eksudalı hava alışverişi ideal seviyede tutan; hidrokolloid yara örtüler, Yüzeysel yaralanma ve kanama olan yüzeyler için hidrojel yara örtücüler, Pansuman ve zaman verililiği için, kitosan, gümüş ve köpük yara örtücüler tercih edilmektedir. ORCID NO: 0000-0002-2385-1524

Anahtar Kelimeler: Yara Örtücüler, Yapay Doku, Tekstil, Kompozit, Kompozit Tekstil Yapıları 


Keywords: