BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep ÇELİK, Hamdi Selçuk ÇELİK
YAPILARDA TROMBE DUVARININ KULLANIMI VE VERİMİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ
 
Güneş enerjisinden aktif olarak pek çok alanda yararlanılmaktadır. Ancak artan enerji talebini karşılayabilmek açısından, pasif sistemlerin de kullanılarak enerji tüketiminin azaltılmasına destek olunabilir. Bu çalışmada pasif bir sistem olan Trombe Duvarı tasarlanarak, Eskişehir ili için örnek bir analitik hesaplama yapılmıştır. Trombe duvarında güney cephedeki duvarın önüne konulan ek bir cam duvar sayesinde cam ile duvar arasındaki hava ısınarak, hem duvardan iletim yoluyla hem de havalandırma kanallarından taşınım yoluyla oda içerisine girerek, ısınmaya destek olmaktadır. Burada verimliliği etkileyen parametrelerden en önemli ikisi, kış aylarındaki güneş ışınımı miktarı ve gün uzunluğudur. Ayrıca camın ve duvarın fiziksel özellikleri verimliliği etkileyen önemli parametreler arasındadır ve bu parametreler üzerinde değişiklikler yapılarak farklı verimler elde edilebilir. Bu nedenle duvarın fiziksel özelliklerini iyileştirebilmek için, son dönemlerde maddelerin gizli ısısından faydalanmak amacıyla, faz değiştiren maddeler (FDM) içeren sıvalar kullanılmaya başlanmıştır. Tasarımda güney duvarı 10 m, yüksekliği 2,8 m olan ev için, alt ve üst kısımlarına havalandırma delikleri eklenen duvarın önünde çift cam olduğu kabul edilmiştir. Geceleri sıcak ortamdan ısıyı kaybetmemek için, cam duvar dışında PVC panjur olduğu düşünülmüştür. Bu çalışmada da sıvada belli bir miktarda faz değiştiren malzeme bulunduğu varsayılarak hesaplar yapılmıştır. Analitik hesaplamada literatürdeki deneysel Trombe çalışmaları incelenerek, buradan elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu hesaplar sonucunda faz değiştiren maddelerin ısı kazancına olumlu etkisi olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Trombe duvarı, Pasif ısıtma sistemleri, Isı kaybı 


Keywords: