BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sümeyye REÇEL, Eyüphan YENER, Oğuzhan USLU
ÜRÜNLERİN KONFOR ÖZELLİKLERİNİ GELİŞTİRMESİ İÇİN DOĞAL İPLİKLERE PUNTA İŞLEMİNİN UYGULANMASI
 
Ev tekstili sektöründe havlı yapıların kullanıldığı ürünler önemli bir yere sahiptir. Özellikle bu havlı yapıların oluşturulmasında özellikle düşük bükümlü iplikler kullanılmak istenmektedir. Fakat düşük bükümlü ipliklerin tek başına dokuma da maruz kalacağı gerilimleri karşılamadığı için sentetik yapılı PVA ile katlanarak dokunması gerçekleştirilmektedir. Kullanılan PVA ipliğinin terbiye adımlarında tamamen uzaklaştırılamaması, çevreye zararlı oluşu ve ekstra maliyete sebep olması sektörde düşük ipliklerin mukavemetini arttırmak amacıyla farklı çözüm arayışlarına sebep olmuştur. Daha önce sentetik ipliklere tutum iyileştirmek için yapılan puntalama işlemi, ilk defa doğal bir ipliğe uygulanmıştır. Puntalama işlemi, ipliğin dik doğrultuda çarpan türbülanslı ve soğuk hava-jetinin etkisine girerek ipliği oluşturan filamentlerin birbirinden ayrılmasına ve ayrılan filamentlerin hava akımının kısmen azaldığı bölgelerde birbirine geri sarılması ile karışır. Neticede karmaşık bir toplu yapı oluşur. Punta jeti, daha önce karışmış haldeki kısım önüne geldiğinde bu kısmı açmayı başaramadığından, açılan ve karışan bölümler birbirini takip eder. Bu şekilde iplikteki filamentler biraraya getirilmiş olur. PVA kullanımı yerine iplik üzerinde fiziksel bir etki sağlanarak mukavemet kazanımı sağlanmış olunup hem çevreci bir üretim yapılmış hem de maliyet avantajı elde edilmiştir. Belirli basınç ve düze ile yapılan punta işlemi sonucunda, düşük bükümlü pamuk ipliğinin mukavemet artışı ve gözle görülür bir şekilde tüylülük artışı olmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda puntalama işlemi uygulanan düşük büküm ipliğin işletmede PVA ile katlanmadan direk dokuma işlemi gerçekleşmiştir. Böylelikle terbiye adımlarında PVA ipliği eritmek için ekstra sıcaklık artışıyla birlikte doğalgaz maliyetlerinin artışına sebep olması ortadan kalkmıştır. Böylelikle mevcut ürün üretiminde iyileştirmeye gidilmiş olunup ayrıca çıkan nihai üründe de tüylülük artışından dolayı tutum özelliğinde artış sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Puntalama, İplik Mukavemeti, Tutum İyileştirme, Konfor Özellikleri 


Keywords: