BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu KULELİ PAK, Gönenç EKER, Cüneyt TOKER, Güneş ATEŞOK
ULUSLARARASI KOMBİNE (MULTİ-MODAL) TAŞIMACILIK İÇİN WEB TABANLI PLATFORM ÖNERİSİ
 
Uluslararası taşımacılık için kara, hava ve deniz taşımacılığının ihracat ve ithalat operasyonları, gümrük operasyonları ve filo yönetiminin uçtan uça tek bir platform üzerinden takip edilmesi ihtiyacı ve piyasada bulunan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımlarının bu ihtiyaçları tam olarak karşılayamaması nedeniyle Borusan Lojistik Ar-Ge Merkezi bünyesinde web-tabanlı bir platform geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle operasyonel süreç detaylı olarak tarif edilerek ihtiyaçlar belirlenmiş, ihtiyaçları karşılayacak teknolojiler belirlenerek prototipler kodlanmış ve karşılaştırılmıştır. Sistem mimarisi, veri entegrasyon ihtiyacı ve ara yüz ihtiyacı belirlenmiştir. Sonrasında ilişkisel veri tabanı ve nesne modeli oluşturularak ortak raporlama platformuna uygun veri deseni tasarımları yapılmıştır. Altyapı, servis mimarisi, güvenlik altyapısı, entegrasyon servisleri, raporlama altyapısı ve günlük tutma altyapısı tasarlanmıştır. İstemci tarafı, servis tarafı, kullanıcı ara yüzleri, mobil ara yüzleri, web API, entegrasyon servisi, optimizasyon servisi ve ihtiyaç duyulan ekranların mobil uyumlu geliştirmeleri ile veri modeli tasarımı yapılmıştır. Böylece güncel teknolojiler göz önüne alınarak, uygulama ara yüzlerinin mobil ve web ortamlarında da kullanılabilir olması sağlanmış ve yüksek işlem hacmini destekleyecek şekilde sistem mimarisi tasarlanmıştır. Birim, ara yüz, entegrasyon, performans, stres ve süreç testlerinin ardından alfa testleri ve kullanıcı kabul testleri yapılarak sistem canlıya alınmıştır. Geliştirilen sistemin firmanın müşteri memnuniyeti ve rekabet gücünü arttırması, geliştirme maliyetleri, planlama ve operasyon sürelerini azaltması ve performans iyileştirmeleri ile birim zamanda yapılan iş sayısını arttırılarak verimlilik artışı sağlaması beklenmektedir. Bu sistemle tek platform üzerinden veri analizlerinin yapılarak müşteri yönelimlerinin belirlenmesi mümkün hale gelmiştir. Ayrıca, web tabanlı platform dağıtım kolaylığı ve platform bağımsız istemci gibi kazanımlar sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, Bulut Bilişim, Kurumsal Kaynak Planlama 


Keywords: