BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emre GÖKÇE, Mustafa ÇANAKCI
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN DİZEL TRAKTÖR MOTORLARI VE EMİSYON AZALTMA STRATEJİLERİ
 
Tarım, geçmişte tüm medeniyetler için en önemli konulardan biri olmuştur. Bu durum günümüzde de geçerliliğini sürdürmekle birlikte gelecekte çok daha önemli bir konu haline gelecektir. Tarım sektörünü bu kadar önemli kılan şey, toplumun sağlığında ve kalkınmasında büyük paya sahip olan çeşitli besin maddelerinin üretilmesidir. Ülkemiz jeopolitik konumu, iklim koşulları, verimli toprak yapısı, su kaynakları ve sahip olduğu ekolojik çeşitlilik ile tarımsal ve hayvansal ürünlerin yetiştirilmesi açısından dünyada önemli bir yere sahiptir. Gelişen teknoloji ile birlikte tarım makinelerinin kullanımı da artmaktadır. Bir tarım makinesi olan traktörler petrol esaslı motorin yakıtı kullanmaları sebebiyle hem çevre kirliliğine hem de küresel ısınmaya neden olmaktadır. Son yıllarda, petrol esaslı enerji kaynakların kullanımı ve zararlı emisyonların azaltılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede karayolu dışında kullanılan taşıtlar – traktörler de bu kapsama dahil edilmiştir. Bu çalışmada; ülkemizde üretilen tarım traktör motorlarının sınıflandırılması; karayolu dışında kullanılan taşıtlar için ABD’de Tier (Aşama) ve AB’de Stage (Faz) olarak tanımlanan emisyon standartları; motor güçlerine bağlı olarak uygulanan emisyon standartları ve teknolojiler incelenmiştir. Bu kapsamda, egzoz emisyon gazlarını azaltmaya yönelik sistem teknolojilerine değinilmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde karayolu dışında kullanılan taşıtlar - traktör motorları için Faz IIIA Emisyon Standardından; Faz IIIB, Faz IV ve Faz V Emisyon Standardına geçişte uygulanabilecek ve Ar-Ge yönetimi açısından mevcut teknolojik sistemler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Karayolu Dışı Taşıt, Tarım Traktörü, Dizel Motor, Emisyon Standartları, Emisyon Azaltıcı Sistemler. 


Keywords: