BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa SEKMEN, Mehmet Ali ZENGİN
TÜRKİYE’DE İMALAT SANAYİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ
 
İmalat sanayisinin ekonomi içindeki yeri ülkelerin gelişmişlik düzeyinin göstergesidir. İmalat sanayi ülke ekonomisine önemli katkı sunmasına rağmen iş kazası ve meslek hastalıklarının çok sık görüldüğü sektörlerden biridir. Bu çalışmada, imalat sanayi içerisinde yer alan ve ekonomik faaliyetlerin tehlike sınıflarını gösteren NACE koduna göre; Fabrikasyon metal ürünleri imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve diğer ulaşım araçları imalat sanayiinde 2011 ile 2020 tarihleri arasında son 10 yılda meydana gelen iş kazalarının, kaza sıklık hızı, kaza ağırlık hızı, kaza olabilirlik oranlarını diğer sektörlerle, kendi içlerinde ve Türkiye geneliyle karşılaştırılarak uluslararası kabul görmüş çeşitli parametreler açısından incelenerek analiz edilmiştir. İmalat sanayii içerisinden seçilen bu faaliyet kolları alt sektörler bazında ağırlıklı olarak tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarıdır. İstatistiksel analizler sonucunda özellikle kaza sıklık hızı ve kaza olabilirlik oranlarının diğer sektörlerden ve Türkiye genelinden çok yüksek olduğu ve yıllar geçtikçe de bu oranın giderek arttığı görülmüştür. İmalat sanayiinde çalışanların Türkiye genelinde diğer sektör çalışanlarına göre kaza geçirme oranının 3 kat daha yüksek olduğu ve kaza sıklığının en yüksek olduğu faaliyet kolunun ise alt sektörleri içerisinde gemi ve tekne imalatı, askeri araçların imalatı ve hava taşıtlarının imalatı gibi çok tehlikeli iş kollarının bulunduğu diğer ulaşım araçları imalatı sektörü olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İmalat Sanayi, İş Güvenliği, Kaza Sıklık Hızı, Kaza Ağırlık Hızı, Kaza Olabilirlik Oranı 


Keywords: