BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Funda KAHRAMAN, Mehmet KÜÇÜK
TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU UYGULANARAK BİR TREYLER KAPI MENTEŞESİNİN AĞIRLIĞININ AZALTILMASI VE YENİDEN TASARLANMASI
 
Otomotiv endüstrisi gelişmiş ülke ekonomilerine önemli katkılar sağlamaktadır. Dünyada otomotiv endüstrisindeki üretimin büyük bir kısmı otomobil ve hafif ticari taşıtlardan oluşan hafif araçlar sınıfındadır. Otomotiv ana sanayi ve yan sanayi, Türkiye imalat sanayisi için değerli bir yere sahiptir. Günümüzde benzin, LPG ve dizel gibi fosil yakıtlar hâlâ yollardaki araçların büyük çoğunluğunda kullanılmaktadır. Sınırlı doğal kaynakların kullanımında verimliliği artırmak için mekanik sistem elemanlarında ağırlık azaltma çalışmaları devam etmektedir. Bilgisayar destekli mühendislik yazılımları, otomotiv imalatında problemlerin çözümünde ve ürün performansını iyileştirme çalışmalarında etkin olarak kullanılmaktadır. Sonlu elemanlar yöntemi gerçek ve karmaşık mühendislik problemlerinin çözülebilir halde modellendiği sayısal yaklaşımdır. Sonlu elemanlar analizi (SEA), sonlu elemanlar yöntemini kullanarak tasarımın gerçek servis koşullarında maruz kaldığı fiziksel etkilere vereceği tepkileri öngörmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda bilgisayar teknolojilerinde artan gelişmeler ile birlikte SEA'da ilerleme kaydetmiştir. Topoloji optimizasyonu, imalat kısıtlamalarını ve performans hedeflerini dikkate alarak tasarımcının tanımladığı tasarım alanında daha hafif, yenilikçi ve optimum tasarımlar gerçekleştirilmesini imkân sağlamaktadır. Menteşelerin araçlardaki temel işlevi, kapıları araç gövdesine bağlamak ve açma-kapama işleminin dengeli olmasını sağlamaktır. Bu çalışmada, treyler kapılarında kullanılan bir menteşeye topoloji optimizasyonu uygulanarak ağırlığının azaltılması amaçlanmıştır. Mühendislik analizinde yaygın olarak kullanılan SEA programlarından biri olan Ansys ile topoloji optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Başlangıç tasarımında 1,079 kg olan menteşe ağırlığı malzemesi değiştirilmeden topoloji optimizasyonu uygulanmış ve ağırlıkta %24,9 azalma sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Menteşe, topoloji optimizasyonu, otomotiv, SEA 


Keywords: