BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meltem ALTIN KARATAŞ
Tİ-6AL-4V ALAŞIMININ FARKLI MATKAP UÇLARIYLA DELİNMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN DAİRESELLİK HATASINA ETKİSİ
 
Ti-6Al-4V alaşımları düşük ısıl iletkenliği nedeniyle işlenmesi zor malzemeler olarak nitelendirilmesine rağmen, iyi korozyon direnci ve artan sıcaklıklarda bile yüksek mukavemet / ağırlık oranı gibi benzersiz özelliklerinden dolayı uçak yapılarında, otomotiv, biyomedikal ve denizcilik uygulamalarında oldukça tercih edilmektedir. Ti-6Al-4V alaşımlarında delme işlemi, tüm işleme operasyonlarının büyük bir bölümünü kapsamakta ve birçok uygulama için büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Ti-6Al-4V alaşımı farklı matkap uçlarıyla farklı işleme parametreleri altında dik işleme merkezinde delme işlemine tabi tutulmuştur. Delme işlemi sonucunda elde edilen deliklerin dairesellik hatası (Re) üzerinde işleme parametrelerinin etkisi araştırılmıştır. Amaç; en düşük dairesellik hatası elde edebilmek için işleme parametrelerinin optimum değerlerini belirlemektir. Delme deneyleri iki farklı matkap ucu (HSS ve karbür), üç farklı iş mili hızı (750, 1000, 1500 dev/dak) ve üç farklı ilerleme hızı (0.05, 0.10, 0,15 mm/dev) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneylerde soğutma sıvısı olarak bor yağı katkılı su kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan parametreler deney maliyetini azaltmak için Taguchi L18 (21x32) ortogonal dizisine göre tasarlanmış ve uygulanmıştır. Varyans analizi (ANOVA) işleme parametrelerinin etki yüzdelerini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. En düşük dairesellik hatası değeri HSS matkap ucu kullanılarak, 1500 dev/dak iş mili hızı ve 0.05 mm/dev ilerleme hızında 0.024 mm olarak elde edilmiştir. Matkap ucu türü %46.77 oran ile en yüksek etkiye sahip parametre olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ti6Al4V alaşımı, delme, dairesellik hatası, Taguchi metodu. 


Keywords: