BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Metin ALTINIŞIK, Selçuk Murat YALÇINKAYA, Taner ŞENYURT
TELEKOMUNİKASYON SEKTÖRÜ İÇİN WEB TABANLI PLATFORM ÖNERİSİ
 
Özellikle sabit hizmet (Fiber, ADSL, TV vb.) sunan telekomunikasyon firmalarının müşteri ilişkileri yönetimlerini uçtan uca merkezi bir platform üzerinden yapan mevcut piyasadaki çözümler hem yetersiz olmakta hem de oldukça maliyetli olmaktadır. Özellikle yabancı firmalarının çözümlerinin kur farkı maliyeti nedeni ile maliyeti oldukça yüksek olmaktadır. Bu maliyet hem ilk yazılımın satın alınmasında hem de sonrasında bakım amaçlı istekler ile ciddi miktarda artmaktadır. Bu amaçla sabit telekomunikasyon hizmeti veren Turkcell Superonline firması için Turkcell Teknoloji Ar-Ge bünyesinde web tabanlı bir platform geliştirilmiştir. Bu platform ile Turkcell Superonline'nın tüm müşteri operasyonları (yeni satış, fesih, devir, nakil vb.) tek bir çatı altında toplanmış ve uçtan uca bir çözüm sunulmuştur. Aynı zamanda mevcut müşterilerin tüm abonelikleri yine bu platforma veri kaybı olmadan taşınmıştır. Uygulamanın veri yapısı uluslararası bir standart olan TM FORUM’un eTOM modeline uygun olarak yapılmıştır. Sistem en son yazılım standartlarına uygun olarak en son teknolojiler ile geliştirilmiştir. Sipariş yönetimi SOA standartlarına uygun oluşturulmuştur. Geliştirilen platform, bağımsız güvenlik birimleri tarafından test edilmiş, aynı zamanda tüm Türkiye’deki bayi ve Turkcell’in tüm müşterilerine online işlem ekranlarından kullanıma açılmıştır. Sistemin yüksek performansta çalışması için fonksiyonel testlerin yanında yük testleri de başarılı olarak yapılmıştır. Sistemin tamamen yerli ve iç kaynaklarla yapılması ile yeni istekler önceki çalışma yöntemlerine göre daha hızlı yapılabilmektedir. Bu sayede pazarın hızla değişen dinamiklerine çok hızlı bir reaksiyon verebilme kabiliyeti kazanılmıştır. Bu hem müşteri memnuniyeti ve hem de rekabet gücünün arttırılması ile ciddi verimlilik artışı sağlaması beklenmektedir. Veri madenciliği alt yapıları geliştirilmiş olup böylelikle müşteri davranışlarını analiz yapma olanağı oluşmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yazılım Mühendisliği, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Kurumsal Yazılım, Telekomunikasyon 


Keywords: