BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali ULU
TEK SİSTEMDE BİRLEŞTİRİLMİŞ KESME,FORMLAMA,STOKLAMA,BÜKME OPERASYONLARINI GERÇEKLEŞTİREN VERİMLİLİK,ÜRETİM ESNEKLİĞİ SAĞLAYAN,MALZEME VE ÜRÜN AKIŞININ DİJİTAL SİSTEMLER İLE YÖNETİLDİĞİ ÜRETİM HÜCRESİ
 
Gerçekleştirilecek olan proje ile, birbirinden farklı üretim (kesme, delme, formlama, bükme) yapan makinelerin operatör müdahalesiz otonom sistem içerisinde birleştirilerek, üretilecek ürünün ham malzeme halinden nihai ürün haline gelene kadar geçireceği tüm prosesleri panç yükleme-boşaltma, kombi panç-lazer, hurda ayırıcı, ara besleme, istifleme, döndürme, CNC büküm merkezi, nihai yükleme-boşaltma ve parça tahliye sistemlerini içeren, otomatik olarak gerçekleştirme ve yönetme kabiliyetine sahip fabrika altyapı hat sistemi oluşturulması hedeflenmiştir. Nihai ürün üzerinde bulunan farklı makine operasyonlarının ara transport sistemleri ve yüksek teknoloji ürünü algılama ve kontrol sistemleri kullanılarak birleştirildiği, ürüne ait tüm proses adımlarının tek kontrol merkezi ve bulut teknolojileri ile yönetileceği proses üretimi tabanlı üretim hattı Endüstri 4.0 çalışmalarıyla “Akıllı Fabrika” konseptine temel olacak nitelikte geliştirilmesi planlanmıştır. Bu bağlamda geliştirilecek merkezi kontrol sistemi içerisine hata algılama, uyarı ve bildirim sistemleri, anlık akış kontrolü, zaman ve maliyet hesaplamaları, anlık prosese bağlı hazır ve devam eden üretim bilgisi, makineler arası ortak haberleşme protokolleri, bulut sistemiyle uzaktan yönetim ve müdahale imkânı sağlayacak yazılım platformu ilave edilecek ve bunlara bağlı program arayüzleri oluşturulacaktır. Not: TÜBİTAK SADE-GENEL genel çağrısı kapsamında kabul görülmüş olan 3189312 nolu “Tek Sistemde Birleştirilmiş Kesme, Formlama, Stoklama, Bükme Operasyonlarını Gerçekleştiren Verimlilik, Üretim Esnekliği Sağlayan, Malzeme ve Ürün Akışının Dijital Sistemler ile Yönetildiği Üretim Hücresi” projemiz 01.09.2019 tarihinde başlamış olup 28.02.2022 tarihinde tamamlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Fabrika, Otonom Sistem, Operatörsüz Üretim, Kombine Sistemler, Proses Üretimi, Üretim Hattı, Endüstri 4.0 


Keywords: