BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Uğur OKUMUŞ, Ahmet İlham ÖNEY
TAŞINABİLİR DMR TELSİZ GEÇİT CİHAZI VE YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİ
 
Öz Haberleşme ve bilgi güvenliği; günümüzde firmaların ve kuruluşların en çok gereksinim duyduğu ihtiyaçların başında gelmektedir. Verinin güvenilir ve en hızlı bir şekilde iletilebilmesi ihtiyacı önem kazanmaktadır. Bununla birlikte kamu ve özel sektörde haberleşme verimliliğini artırmak maksadıyla telsiz kullanımı yaygınlaşmaktadır. Telsiz ağı DMR (Dijital Mobile Radio) yeni altyapı konumlandırma, cihaz temini, yenileme ve tamir maliyetleri son derece yüksektir. Dolayısıyla; bir telsiz bozulduğunda, arızalandığında ya da eskidiğinde yenisi ile değiştirme ihtiyacı doğmaktadır. Bu noktadan yola çıkarak; kullanıcılar telsiz yerine, maliyeti daha düşük yeni teknik çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Belirtilen problemlerden yola çıkılarak bu çalışmada, mobil akıllı telefonların ve akıllı cihazların bir telsiz gibi kullanılabildiği taşınabilir DMR telsiz geçit cihazı ve yazılım algoritması geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda telsizlerin internet bağlantısı olan akıllı cihazlarla (telefon, bilgisayar, akıllı saat vb.) doğrudan iletişim kurmasını sağlayan bir geçit donanım ve akıllı cihazlar için de ara yüz uygulamaları geliştirilmiştir. Telsiz geçit cihazı iç yapısı; kontrol, optik lokasyon devresi, ses kartı, manyetik izolasyon devresi, GPIO portları, güç kaynağı, HDMI bağlantısı, USB bağlantısı, Ethernet bağlantısı ve Raspberry pi (Mini-PC) devresinden oluşmaktadır. Geliştirilen yazılım Raspberry pi donanımı üzerinde çalışmaktadır. Telsiz geçit cihazı üzerindeki GPIO portları yönetilerek telsiz ağı DMR ile GSM ağı arasında hizmet veren Geçit-PTT uygulaması üzerinden ses transferine olanak sağlar. Geçit-PTT yazılımı Android işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır. Geliştirilen ağ telsiz geçit cihazı ve uygulama sayesinde, bas-konuş müşterisi akıllı telefon kullanıcıları ile telsiz ağ kullanıcıları (DMR) arasında iletişim kurulması mümkün olmuştur.

Anahtar Kelimeler: DMR, Telekom, Mobil Haberleşme, GSM, Android 


Keywords: