BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ersin TANRIKULU, Güneş HARMAN
TARIM ZARARLARININ DERİN ÖĞRENME İLE TESPİTİ
 
Tarım arazilerinde sebze ve meyve bahçelerinde zararlılarla mücadelede tabiata dost olan biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadele metotları kullanılmaktadır. Kullanılan metotlardan biri de feromon tuzaklarıdır. Bu tuzakların amacı etrafa yaydıkları karşı cinsin kokularıyla böceklerin yakalanmasını sağlamaktadır. Bu sayede zirai mücadelenin ne zaman başlanması gerektiği konusunda zararlı popülasyon yoğunluğunun tespiti oldukça önemlidir. Ancak tarım arazisine gidilerek kurulan tuzakların sürekli olarak kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmada öncelikli olarak feromon tuzakların dijital hale dönüştürülmesi ve tarım arazisine gidilmeden uzaktan takip edilebilirliğinin kontrolünün sağlanması amaçlanmıştır. Bu sayede kullanıldığı tarım arazisine göre zararlılarla zamanında mücadele yapılabilecektir. Bu çalışmada dijital feromon tuzak sistemini oluşturduktan sonra, seçilen bir meyve bahçesine, dijital feromon tuzağı yerleştirilecektir. Dijital feromon tuzağı içerisinde yer alacak olan raspberry pi 4, sıcaklık sensörü, nem sensörü, kamera ve GSM- GPS- GPRS geliştirme modülleri ile bahçenin sıcaklık, nem bilgileri ölçülecektir. Bunun yanında tuzak içerisinden günlük fotoğraflar alınacak olup görüntü işleme merkezine aktarılacaktır. Elde edilen bu görüntüler üzerinde evrişimli sinir ağları ve görüntü işleme teknikleri kullanılarak zararlıların popülasyon yoğunluğu tespit edilecektir. Buna ek olarak kullanılan sensörlerle elde edilen sıcaklık ve nem değerleri belirlenen risk eşiklerine göre SMS veya e-posta yolu ile bahçe sahibine uyarı mesajı olarak iletilecektir. Böylelikle tarım arazisi sahibine ilaçlama zamanına ne zaman başlanacağı konusunda fırsat sağlayacak ve bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçilecektir.

Anahtar Kelimeler: Görüntü işleme, Nesnelerin interneti, Raspberry pi, Feromon tuzak, Tarım 


Keywords: