BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet Cihat ARI
TARİHİ AHŞAP YAPILARDA GÜNÜMÜZDE UYGULANAN KORUMA YÖNTEMLERİ
 
Ahşap, geleneksel ve günümüz yapılarında kullanılan bir malzemedir. Bu malzeme, yapıların taşıyıcı sisteminde, iç duvar kaplamasında, tavan kaplamasında, döşeme kaplamasında, cephe kaplamasında ve çatı konstrüksiyonunda kullanılmıştır. Ahşabın yalıtkan özelliği, taşıma gücü açısından dayanıklılığı, yenilenebilirliği, çevre dostu ve geri dönüşümlü bir malzeme olması nedeniyle, yapılarda tercih edilmesinde etkili olmuştur. Ancak, ahşapta çeşitli dış etkenlerden dolayı bozulmalar gözlemlenmektedir. Bu bozulmalar, özellikle tarihi ahşap yapıların korunabilmesi için önemli olmaktadır. Kültürel mirasa sahip tarihi ahşap bir yapının, gelecek nesillere aktarılabilmesinde, koruma yöntemlerinin uygulanması etkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tarihi ahşap yapılarda, malzemede meydana gelen bozulmaların sağlamlaştırılmasında uygulanan son gelişmeleri vurgulamaktır. Yakın zamanlarda meydana gelen küresel nüfus artışı ve ekonomik alandaki gelişmeler, yapılarda enerji tüketimi artışına neden olmuştur. Ayrıca, sera gazı salınımının artması nedeniyle meydana gelen iklim değişikliği, binaların ve tarihi kültür yapılarının, iç ortam sıcaklığını etkileyerek enerji tüketimini artırmıştır. Yapılarda, enerji tasarrufunu sağlamak için, inşaat malzemelerinin korunmasında çevreye zarar vermeyen yöntemler geliştirilmiştir. Çalışmada, tarihi ahşap yapılarda uygulanan koruma yöntemleri incelenmiş, geleneksel ve günümüzde uygulanan koruma yöntemleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca, çalışmada biyobazlı polimerler ve nano kompozitler gibi tarihi yapılarda sürdürülebilir ve çevreye duyarlı koruyucu malzemeler araştırılmıştır. Sonuç olarak, tarihi yapılarda meydana gelen bozulmaların onarımında, günümüzde geliştirilen koruma yöntemleri önem kazanmaktadır. Bu yöntemler, tarihi yapıların restorasyon işlemlerinde, binaların korunmasında ve enerji tasarrufu sağlanmasında etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Sürdürülebilirlik, Yenilikçi Teknolojiler, Restorasyon, Ahşap Yapı Hasarları 


Keywords: