BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet Cihat ARI
TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİNDEN OLAN ULTRASONİK TEST TEKNİĞİNİN YAPILARDAKİ UYGULAMALARI
 
Ultrasonik test tekniği çeşitli bilim dallarında kullanılmaktadır. Bu yöntem; endüstride, malzemelerde oluşan kusurların tahribatsız olarak belirlenmesinde ve tıpta, hastalık teşhisinde kullanım alanları giderek yaygınlaşmaktadır. Yapılarda zamanla aşınmalar, yıpranmalar ve çatlamalar görülebilmektedir. Bu tür bozulmaların yapılardaki tespiti için çoğunlukla yapıya zarar veren test yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak, ultrasonik yöntem gibi yapılarda kullanılan tahribatsız muayene, yapılardaki bozulmaları tespit edebilmektedir. Özellikle bu yöntem bir tarihi yapının restorasyonunda veya deprem analizinde yapıya hasar vermeden yapıdaki bozulma ve hasar hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktadır. Bu tür yığma yapılar restore edilirken tahribatsız muayene yöntemi tercih edilmektedir. Yığma yapılarda duvar taşıyıcı olduğu için duvar yüzeyinde alınabilecek numune duvara zarar vermektedir. Bu da yapının strüktürünü hasara uğratmaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı, tahribatsız muayene yönteminden olan ultrasonik test tekniğiyle yapılarda hasarların ve bozulmaların tespiti konusunda kapsamlı bir inceleme sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, tahribatsız muayene yöntemi ve tahribatlı muayene yöntemleri, yapılardaki uygulamaları ilgili literatür araştırması yapılarak karşılaştırma yapılmıştır. Ayrıca, çalışmada tahribatsız muayene yönteminden olan ultrasonik test tekniğinin yapılardaki uygulamaları ve avatajları açıklanmıştır. Çalışma kapsamında, araştırılan makaleler, kitaplar, yayınlanan tezler, web kaynakların sonucunda yapı malzemelerindeki hatalar, bozulmalar, dayanım ve mukavemet tahribatsız muayene yöntemi olan ultrasonik test tekniğiyle belirlenebilmektedir. Ayrıca, yapıların depreme karşı dayanıklılığın ve güvenirliliğin yerinde yapılan ultrasonik ölçümlerle tespit edilebilmesi, tahribatlı muayene yöntemine göre daha ekonomik ve kısa sürede yapılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapı Denetimi, Ultrasonik Yöntem, Hasarsız İnceleme, Kusur Tespiti 


Keywords: