BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Begüm ÖZTEKİN
SPİRULİNA PLATENSİS İLAVESİYLE FONKSİYONEL ÇİKOLATA ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 
Günümüzde gelişen teknoloji, kentleşme ve bireylerin besin seçimleri; beslenmeye daha az zaman ayırmayı ve ayakta atıştırmaya yönlendirmektedir. Artan sağlıklı ve fonksiyonel gıda tüketimi isteği, günlük diyeti zenginleştirecek yeni besin arayışlarını hızlandırmakta; hastalıkların tedavisinde alternatif ve doğal yöntemler geliştirmeye olanak sağlamaktadır. Ar-Ge çalışmamız kapsamında bir mikroalg çeşidi olan Spirulina platensis ilavesiyle fonksiyonel beyaz çikolata ürünü çalışılmıştır. Mikroalgler, farklı kimyasal ve biyolojik bileşikleri üretme özelliği nedeniyle önemli organizmalardır. Vitamin, pigment, protein, mineral, lipid ve polisakkaritler alglerden elde edilen başlıca ürünlerdir. Bu çalışmanın amacı; çocuklar ve yetişkinlerin oldukça fazla tercih ettiği çikolata ürünlerini daha fonksiyonel hale getirerek protein, vitamin ve antioksidan içerikleri zenginleştirilmiş, yüksek lifli, düşük kalorili, sentetik madde içermeyen gıdalar haline getirmektir. Ulusal pazarda çikolata ürünlerine Spirulina platensis ilave edilmesi ile ilgili endüstriyel üretime geçilmiş bir çalışma yoktur. Uluslararası pazarda ise çok fazla ürün ile karşılaşılmamıştır. Çalışmamız kapsamında %0,25 Spirulina platensis eklenmiş olan beyaz çikolatadaki protein tayini analiz sonucu oranında %1,16 artış sağlanmıştır. Mineral analiz sonuçlarında; Spirulina platensis hammaddesi eklenmiş beyaz çikolatada potasyum (K) tayininde %1,12, sodyum (Na) tayininde %1,4 ve fosfor (P) tayininde ise % 1,1 artış sağlanmıştır. Toplam aminoasit analizi sonucunda ise Spirulina platensis hammaddesi eklenmiş olan beyaz çikolatada analiz sonuçlarına göre farklı oranlarda artış görülmüştür. Ulusal pazarda benzeri olmayan bu fonksiyonel gıdaların üretiminin firmamıza katma değer sağlayacağı ve çikolata sektöründeki rekabet gücünü artıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mikroalgler, Spirulina Platensis, Fonksiyonel Çikolata 


Keywords: