BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Füsun DOBA KADEM, Emel Ceyhun SABIR, Belkıs ZERVENT ÜNAL, Banu GÖKGÖNÜL
SOYA, PAMUK, YÜN VE YÜN/PAMUK KARIŞIMLI İPLİKLERDEN İÇGİYİM AMAÇLI ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞLARIN PERFORMANS VE KONFOR ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Son yıllarda tekstil üretiminde konvansiyonel liflerle beraber değerlendirilen yenilikçi liflere yönelik çalışmalar artmaktadır. Soya protein lifi de bu liflerden birisidir. Soya bitkisinden elde edilen rejenere bir lif olan soya lifi konfor özellikleri ve yumuşaklığı ile ön plana çıkmaktadır. Pamuk ve yün lifi ise tekstil üretiminde üstün özellikleri nedeniyle güncelliğini her zaman korumaktadır. Bu çalışmada %100 soya, %100 pamuk, %100 yün lifinden üretilen iplikler ve yün/pamuk karışımı (%25 Yün-%75 Pamuk, %50 Yün-%50 Pamuk, %75 Yün-%25 Pamuk) liflerden aynı konstrüksiyona sahip Ne24 iplikler üretilmiştir. Bu ipliklerdende süprem örgü yapısında örme kumaşlar düz örme makinesinde aynı üretim koşullarında elde edilmiştir. Bu kumaşların performans (%boyut değişimi, may dönmesi, patlama mukavemeti) ve konfor özellikleri (hava geçirgenliği, yumuşaklık ve kuruma davranışı) standart test yöntemleri ile karşılaştırılmıştır. Burada üretilen örme kumaşların iç giyim amaçlı kullanılacağı düşünülmüştür. Bu nedenle “içlik” adı verilen üretin grubuna yönelik bir kontrüksiyon seçilmiştir. Yapılan deneysel çalışma sonuçlarına göre; boyuna yönde en yüksek %boyut değişimi %100 Soya kumaşta, enine yönde ise en yüksek %boyut değişimi %75 Yün-%25 Pamuk kumaşta görülmüştür. En kötü may dönmesi değeri %75 Yün-%25 Pamuk ‘ta görülmüştür. Patlama mukavemeti performansında en iyi değer %100 soya, en kötü değer ise %100 yün kumaşlarda elde edilmiştir. Konfor testlerinden hava geçirgenliğinde en iyi değerlere sırasıyla %100 pamuk ve %100 soya kumaşlarda ulaşılmıştır. Tüm kumaşların yumuşaklık değerleri birbirine yakın bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Soya lifi, pamuk, yün lifi, örme kumaş, iç giyim 


Keywords: