BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kemal ÖZER
SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE KAYNAK FİKSTÜRLERİNDE YER ALAN KENETLEME GRUPLARININ VAKA ANALİZİ
 
Günümüz sanayisinde imalat teknolojilerinin hemen hemen her alanında otomasyon sistemleri görülmektedir. Bu sistemlerin en yoğun olarak görüldüğü yerler ise seri üretim tesisleridir. Seri üretimden hızlı geri dönüşlerin beklendiği otomotiv sektöründe; üretim adetlerinin yüksek ve üretim sürelerinin düşük olması beklenmektedir. Bu beklenti ile birlikte seri üretim sistemlerinde yapılan işlemlerin sadece insan gücü ile yürütülmesi yeterli olmadığı için otomotiv sektörü otomasyon sistemlerinin en yoğun kullanıldığı sektörlerdendir. Bu nedenle üretim hatlarında sıklıkla robotlar kullanılmaktadır. Robotlar önceden planlanmış işleri defalarca aynı kalite ile ve insana göre çok daha hızlı gerçekleştirebilir. Fakat olası hatalar sonucunda hareketleri sırasında öngörülemeyen yolları izleyerek sistem üzerinde bulunan başka yapılar üzerinde olumsuz (deformasyon, kırılma, vb.) durumlar yaratabilir. Önerilen çalışma; robotik otomasyon sistemlerinde oluşabilecek bir kaza sonucunda ekipmanların dayanımlarını analiz ederek olası kaza sonrasında iş parçası üzerinde kalitesel sorunlar yaşanıp yaşanmayacağı incelenmiştir. Kaynak hatlarında kullanılan robotların kaynak fikstürlerine teması sonucunda, ekipmanların üzerinde bulunan iş parçasını sabitleyen pimlerin konumları kalıcı olarak yer değiştirebilir. Bu durum ekipman kullanılarak üretilecek olan iş parçalarının istenen şekilsel şartları sağlayamamasına sebep olabilir. Bu makalede söz konusu olan durumların analizi yapılmaktadır. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak SOLIDWORKS Simulation programı ile durum benzetimi yapılarak sonuçlar irdelenmiştir. Robotun kaynak fikstürü üzerine öngörülmeyen teması sonrasında fikstür üzerinde bulunan elemanların bağlantı cıvatalarına ve parçaların kendisine ait hasar durumları incelenmiştir. Kazalar sonrasında yapılması gereken kontroller belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kaynak Fikstürü, Sonlu Elemanlar Analizi, Kaynak Robotları, SOLIDWORKS Simulation 


Keywords: