BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe Begüm CURA
SOLVENTSİZ YÖNTEM KULLANILARAK AKRİLİK ASİDİN DİPROPİLEN GLİKOL İLE ESTERİFİKASYONU
 
Bu çalışmada Akrilik asidin Dipropilen glikol ile doğrudan esterleştirilmesi, toksik olmayan ve ucuz polimerik katalizörler kullanılarak araştırılması yapılmıştır. Polimerik katalizör kullanılarak yapılan bir ilk tarama, çalışmanın daha sonraki rafine edilmesi için kullanılan en etkili olduğunu ortaya çıkardı. Bu sentezin her bir kimyasal reaksiyonunun katkısını ölçmek için bir kinetik model önerildi, bu da inhibitörlerin akrilik asit esterifikasyon yan reaksiyonları üzerindeki etkisinin nicel bir karşılaştırmasına olanak sağlamıştır.Esterler, kimya endüstrisindeki en yaygın bileşik kategorilerinden biridir ve birçok benzin katkı maddeleri, kaplama, kozmetik, formülasyonlar, vernikler ve diğer birçok alanı içeren alanlardır . Geniş ester kategorileri arasında, akrilik asitten türetilenler, birçok alanda büyük ilgi görmektedir. Radikal çapraz bağlama polimerizasyonu (UV kürleme) yapabilme yetenekleri sayesinde endüstriyel alanlarda oldukça fazla tercih edilmektedir.Ester reaksiyonları bir asit katalizörü tarafından desteklenen akrilik asit esterleştirme yoluyla elde edilirler. UV bazlı monomerler için solventsiz yöntemle akrilik asit kullanılarak DPDGA ürünü üretmektir. Bunlar tipik olarak bir asit katalizörü tarafından desteklenen akrilik asit esterleştirme yoluyla elde edilir ve bu bir denge reaksiyonu olduğundan, dengeyi ürün lehine değiştirmek için suyun çıkarılması tipik olarak kullanılır. Heterojen Brønsted asitlerinin uygulanması bu sorunların üstesinden gelebilir, ancak yüksek katalizör yüklemesi ve yeniden etkinleştirme prosedürleri gerektiren toksik etki gibi başka sorunları gündeme getirir. Kullanılan polimerik katalizörün en iyi performans gösterdiği bulundu, yüksek asidik gücün ve asidik bölgelerin erişilebilirliğinin (düşük polimer yoğunluğu, polimer zincirleri arasındaki büyük gözenek) reaksiyon hızını arttırmada kilit faktörler olduğunu öne sürülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Esterifikasyon, Polimerik Katalizör , Akrilik Asit, Dipropilen Glikol, Modelleme 


Keywords: