BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Arif Lütfi ÖZSOY, Dilara Selma AYDIN, Çağrı Vakkas YILDIRIM, Murat SARIKAYA
SLM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN ALSİ10MG ALAŞIMININ ÜRETİLMESİNDE TARAMA STRATEJİSİ VE TARAMA AÇISININ YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ
 
İmalat, başlangıç olarak bir hammaddenin kullanıldığı ve bu hammaddenin şeklinin, özelliklerinin ve görünümünün kimyasal ve fiziksel uygulamalarla değiştirilmesi sürecine verilen isimdir. Uygulama süreci açısından imalat, geleneksel ve eklemeli olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Geleneksel imalat yöntemleri günümüzde kullanımı yaygın olsa da malzeme israfı, zaman kaybı, düşük ürün kalitesi ve geometri sınırlaması gibi nedenlerden dolayı artan gereksinimleri karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bununla beraber, bu eksiklikleri elimine etmek için son dönemde eklemeli imalat yöntemi büyük rağbet görmektedir. Eklemeli imalat yöntemi bilgisayar ortamında tasarlanan bir modeli metal, polimer ve seramik haldeki malzemeleri kullanarak üç boyutlu şekilde üretmektedir. Eklemeli imalatın birden fazla uygulaması olmakla beraber seçici lazer ergitme (SLM) yöntemi günümüzde oldukça popülerdir. Özellikle elektrik, otomotiv, tıp ve havacılık gibi kritik sektörlerde kullanımı giderek artmaktadır. SLM’de üretilen malzeme özellikleri, üretilen parçaların kalitesini, üretimin hızını ve zamanı verimli kullanmayı etkilemektedir. Dahası, doğru üretim parametreleri ile ürün kalitesi oldukça yükselmektedir. Bu çalışmada, tarama açısı ve tarama stratejisi gibi önemli parametrelerin yüzey kalitesi üzerindeki etkisini incelemek için bir dizi deney yapılmıştır. Bu deneylerde AlSi10Mg alaşım tozları argon gazı atmosferi altında 4 farklı tarama açısı ve 2 farklı tarama stratejisi belirlenerek 8 adet numune üretimi gerçekleşmiştir. Üretimi gerçekleştirilen numunelerin yüzeyin kalitesi incelenmiştir. Yüzey kalitesi analizi sırasında ortalama yüzey pürüzlülüğü Ra ve yüzey topografyası değeri çıktı parametresi olarak belirlenmiştir. Deney sonuçlarının analizine bakıldığında en iyi yüzey kalitesi 90 dereceli tarama açısı ve ada tarama stratejisi kombinasyonunda elde edildiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eklemeli imalat, Seçici lazer ergitme, Yüzey kalitesi, AlSi10Mg 


Keywords: