BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fulya EYÇİN, Burcu OYANIK, Adem KORKMAZ, Osman ÇULHA, Zafer İPEK
SİMETRİK GEOMETRİDEKİ KAPI GÜÇLENDİRME SACLARI İÇİN ŞEKİLLENDİRME SÜREÇLERİNİN TEK KALIP SETİNDE GELİŞTİRİLMESİ
 
Otomobil ana sanayisi ve bu sektöre arz edilen ürünlere ilişkin mevcut piyasa ve müşteri şartları dikkate alındığında yenilikçi, inovatif, ekonomik ve teknolojik çözümler geliştirme gerekliliği bulunmaktadır. Söz konusu çalışmada otomotivde kullanılmakta olan simetrik ve simetriğe yakın formlara sahip olan kapı iç güçlendirme saclarının, Al esaslı malzemeler kullanılarak imalatı amaçlanmış olup, bu kapsamda düşük maliyetli, kaliteli ve yenilikçi kalıp geliştirilmesi ve prototip üretimi hedeflenmiştir. İlgili çalışma kapsamında 4 farklı iş parçasının tek kalıpta pozisyonlanması, geri esneme ve formlama analizi dikkate alınarak kalıp geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın gerçekleştirilmesi sırasında bir dizi teknik ve teknolojik faaliyet adımı takip edilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak şekillendirme süreçlerinin tek kalıp setinde gerçekleştirilmesine yönelik akademi ve endüstri temelinde ortaya konulmuş çalışmalar incelenmiş ve çalışma konusu hakkında bilgi birikimin elde edilmesi sağlanmıştır. Daha sonrasında elde edilen bilgi birikimi proses girdisi olarak kullanılmış olup, tasarım kriterlerinin oluşturulması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Akabinde bilgisayar destekli çizim, tasarım ve mühendislik yazılımlarından (CAD/CAE) yararlanılarak kalıp ve ürüne ilişkin tasarım ve tasarım doğrulama çalışmaları yapılmıştır. Sanal ortamda doğrulanan modellerden yararlanılarak pilot üretim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Son olarak gerçek üretim koşullarında imal edilen ürün üzerinde performans testleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, otomobillerde kullanılan kapı iç güçlendirme saclarının Al esaslı malzemeler kullanılarak, gelişmiş fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olacak şekilde üretilebilirliğinin mümkün olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca, pres vuruş sayısının azaltılması hedefi ile enerji tasarrufu sağlanması, üretim proses verimliliğin arttırılması, maliyet, işçilik ve malzeme maliyetinin minimize edilmesi mümkün olmuştur. Diğer bir yandan, operasyonel iyileşme ile müşteri memnuniyeti sağlanmış, kalite standart ve gerekliliklerinin karşılanabildiği doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sac Metal Malzeme, Plastik Deformasyon, Kapı İç Güçlendirme Sacı, Tek Kalıp Seti, Sayısal Simülasyon, Otomotiv. 


Keywords: