BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat Can TOPAL
SİLECEK ÜRETİM TESİSİNDE BAKIMA YÖNELİK TASARIM UYGULAMALARI
 
Bakım yapılabilirlik, tasarımın uzun ömürlü olmasını sağlayarak, ürüne kolay, ekonomik ve etkin bir şekilde bakım yapılabilmesini sağlamaktır. Tasarım sırasında bakım yapılabilirliğin dikkate alınmaması demek, yüksek bakım maliyetleri, duruş sürelerinin uzaması ve ürünün çok uzun süre servis dışı kalması ve bakım-onarım ekibinin işini yerine getirirken gereğinden fazla zorlanması, zaman kaybetmesi hatta işlerini yaparlarken olası yaralanma ve sakatlanmalara maruz kalması anlamına gelebilir. Ürünün bakım kolaylığı, bakım faaliyetlerinin ne kadar hızlı gerçekleştirilebileceğini etkiler. Bakım yapılabilir ürünlerin hem düzeltici hem de önleyici bakım görevlerinin yerine getirilmesi nispeten kolaydır ve bu nedenle daha az zaman ve işçilik saati gerektirir. Montaja Yönelik Tasarım ise istenilen tasarımı mevcut üretim kısıtlarıyla birlikte düşünerek en iyi imalat ve montaj şeklini sağlayacak tasarımı gerçekleştirmek üzere geliştirilmiştir. Ön cam sileceği, aracın ön camından yağmur, kar, buz, yıkama sıvısı, su kalıntılarını temizlemek için kullanılan bir cihazdır, böylece araç operatörü önlerinde ne olduğunu daha iyi görebilir. Arabalar, kamyonlar, otobüsler, tren lokomotifleri ve kabinli deniz taşıtları dahil olmak üzere hemen hemen tüm motorlu taşıtlar ve bazı uçaklar, genellikle yasal bir gereklilik olan bu tür bir veya daha fazla silecekle donatılmıştır Çalışmamız da silecek üretim tesisinde gerçekleştirilen montaja ve bakıma yönelik tasarım uygulaması anlatılmıştır. Montaja ve bakıma yönelik tasarım dikkate alınarak yapılan tasarım değişiklikleri sonrasında makinanın çalışmasında performans, verim, ergonomi, kalite ve maliyet açısından oluşan iyileşmeler hakkında detaylı analizler yapılmıştır. ORCID NO: 0009-0004-3506-4482

Anahtar Kelimeler: Byt, Myt, OEE 


Keywords: