BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hakan AYDIN
SİBER GÜVENLİKTE YAPAY ZEKANIN ROLÜ
 
Öz: Siber Güvenlik (SG), siber ortamda yer alan bilişim sistemlerinin siber tehdit, saldırı ve olaylardan korunmasını, bilginin/verinin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin güvence altına alınmasını kapsayan faaliyetler bütünüdür. Başarılı bir siber saldırının ulusal güvenliğe kadar uzanan çok ciddi sonuçları olabilir. Yapay Zekâ (YZ), insanın düşünme yöntemlerini taklit eden yapay yöntemleri geliştirmeye yönelik evrensel bir alandır. YZ terimi aynı zamanda akıl yürütme, anlam keşfetme, genelleme veya geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi anlamlar içinde kullanılmaktadır. YZ alanı Makine Öğrenmesini, Derin Öğrenmeyi, Doğal Dil İşlemeyi, Genetik Algoritmaları, Uzman Sistemleri ve daha pek çok alanı kapsayan bir şemsiye kavramdır. Günümüzde YZ teknik ve yöntemleri SG alanında da kullanılmaya başlamış ve bilgi savaşlarının etkinliği daha da artmıştır. YZ uygulamaları SG alanına siber tehdit, saldırı ve olayların analizi, güvenlik tehditlerinin gerçek zamanlı olarak algılanabilmesi, risk modellemesine dayalı olarak tahmin edilebilmesi, sistem sağlamlığı, esneklik ve yanıt verebilirlik gibi bir takım yenilik, yetenek ve avantajları da getirmiş ve siber güvenliğin önemli bir parçası haline gelmiştir. YZ uygulamalarının SG alanında giderek daha fazla yer edinmesi aynı zamanda sorumlulukların nasıl belirleneceği, sistemlerin beklentilere göre hareket ettiğinden nasıl emin olunacağı gibi birtakım güvenlik ve etik kaygıları da içermektedir. Bu çalışmada YZ’nın SG alanındaki rolü araştırılmıştır. Araştırma sonuçları, SG alanında YZ teknik ve uygulamalarından hem YZ tabanlı siber tehdit ve saldırıların gerçekleştirilmesinde ve hem de bu duruma karşı gerekli siber tehdit, saldırı ve olayların tespit edilerek durdurulması, önlenmesi ve karşı koyma tedbirlerinin alınması kapsamında farklı teknik ve uygulamalar ile faydalanıldığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Siber Güvenlik, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi. 


Keywords: