BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bilal YURDAKUL, Yusuf USTA
SEÇİCİ LAZER ERGİTME METODU İLE ALÜMİNYUMDAN MAMUL PARÇA ÜRETİMİNDE EN KÜÇÜK UNSUR GEOMETRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ
 
Günümüzde git gide daha fazla sektörde kullanımına rastladığımız eklemeli imalat yöntemlerinin en fazla tercih edileni olan SLE metodu karmaşık tasarımları alüminyum, titanyum, paslanmaz çelik gibi malzemelerden üretebilme kabiliyeti nedeniyle biyomedikal, elektronik, otomotiv, savunma ve havacılık sektörlerinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yöntemin farklı sektörler için daha ilgi çekici hale gelmesi adına daha iyi anlaşılması, sınırlarının daha iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışma alüminyum tozu kullanılarak en küçük unsur geometrisini deneysel yollarla belirlemek amacı taşımaktadır. Belirlenecek olan alt limitler sonucunda; biyomedikal sektöründe kullanılan implantlarda bulunan çıkıntı unsurlar, havacılık ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere farklı alanlarda kullanılan kafes yapıların birim hücre boyutları, ısıtma/soğutma sektörleri için ısı transferini artıracak mikro kanal ve kanatçık yapılar daha sağlıklı tasarlanıp üretilebilecektir. Çalışmada literatür incelenerek üretilebilmiş tasarımlar ve üretilememiş unsurlar dikkate alınarak tasarlanan kıyaslama model imal edilmiştir. İki kıyaslama model tasarlanmış olup; 0,05 mm'den 1 mm'ye sıralanmış çıkıntı ve delik unsurlar bulunan birinci model ve 15°'den 90°'ye kadar sıralanmış desteksiz açılı unsurları barındıran ikinci model üretici firmanın tecrübeleri sonucu oluşmuş optimum değerleri ışığında üretilmeye çalışılmıştır. Üretilen modellerin ölçüm analizi, mikroskop incelemesi sonucu alınan görüntülerin piksel sayma programı vasıtası ile ölçme mantığına dayanmaktadır. Sonuçlara bakıldığında çalışmanın bazı unsurlar için literatüre katkı sağladığı görülmektedir. İlk modelde saptanmaya çalışılan ekseni imal yönünde çıkıntı unsur için 0,5 mm çapı üretilebilmiştir. Ekseni imal yönünde delik unsur için ise 0,4 mm çapında imal sonrası işleme ihtiyaç duyulan unsurlar üretilebilmişken; ekseni imal yönüne dik delik unsur ise sarkıntı oluşumun görüldüğü not edilerek 0,6 mm çapında üretilebilmiştir. Desteksiz üretilebilen açılı unsurun araştırıldığı ikinci modelde ise 30° açılı unsur üretilebilmişken 15° açılı unsurun alt yüzeyinde ciddi bir deformasyon görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Seçici lazer ergitme, eklemeli imalat, alüminyum, üretilebilirlik, en küçük unsur, alt limit 


Keywords: