BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yavuz GÖKKUŞ, Yasin DOĞAN, Caner YALÇIN, Rabia EDİS, Ömer Emre UÇAKKUŞ
SAC ŞEKİLLENDİRME PROSESİNDE AUTOFORM SİMÜLASYON PROGRAMI İLE ÜRÜN TOLERANSININ SAĞLANMASI
 
Sac şekillendirme prosesi diğer üretim yöntemlerine göre zor ve karmaşık bir işlemdir. Özellikle derin çekme prosesi sac şekillendirme prosesleri içerisinde kontrolü zor ve tribolojik açıdan en karmaşık yapıya sahiptir. Derin çekme işleminde nihai ürünü elde etmek için proses birden fazla adımdan oluşmaktadır. Ürünü şekillendirecek proses kalıp tasarımının uygun gerçekleştirilmesi için ürün proses tasarım fazı önem arz etmektedir. Proses tasarımına göre tasarlanan ve üretilen kalıptan nihai ürünü elde etmek için onlarca deneme üretimi ve her deneme sonrası kalıp revizyonları yapılmaktadır. Yapılan bu mühendislik çalışmaları proje başında bütçelendirilen maliyeti geçtiği zaman proje karında azalma olmakta ve en önemlisi müşteri proje planına göre geç kalınmaktadır. Projelerde kestirilemeyen bu ekstra mühendislik maliyetlerinin önüne geçilmesi için sac şekillendirme işlemlerinde ürün proses tasarımında simülasyon programı kullanılmaktadır. Simülasyon programına ürün hammadde bilgileri ve kullanılacak pres bilgileri girilerek gerçeğe en yakın seviyede alınan proses adımlarına göre kalıp tasarlanmakta ve üretilmektedir. Böylece en az deneme ile nihai ürün elde edilmektedir. Çalışmada Autoform simülasyon programı kullanılmıştır. Ölçüsel problem yaşanan ürün için 13 farklı simülasyon denemesi gerçekleştirilmiştir. Denemeler sonrası elde edilen parça formu sayesinde teknik resim ölçüleri sağlanmıştır. Elde edilen yeni datalara uygun olarak tasarımları revize edilen kalıplar ile ölçüsel problemin giderilmiştir. Yıllık 5740 € değerinde makine duruşunun önüne geçilerek kazanç sağlandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Autoform, Derin Çekme, Toz Tüpü Kapağı 


Keywords: