BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hakan ÇANTA, Meral ALTINAY
RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİNDE KULLANILAN KABLOLARIN ELEKTRİKSEL TASARIM İHTİYAÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 
Bu makale, güneş ve rüzgar enerji üretim tesislerinde kullanılan kablolarının tasarım gereksinimlerinin karşılaştırmalı analizini sunulmaktadır. Rüzgâr enerji üretim tesislerinde kullanılan kablo özellikleri ile güneş enerji üretim tesislerinde kullanılan kablo özellikleri bir çok açıdan farklılıklar göstermektedir. Fotovoltaik sistemlerde kullanılan kabloların da rüzgar enerji üretim tesislerinde güç kablolarından farklı olarak doğru akımda da çalışması gerekir. Güneş enerji üretim tesislerinde kullanılan kabloların dış kılıfla (ceketle) çevrili birkaç yalıtımlı iletkenlerden meydana gelirler ve güneş panelleri ile fotovoltaik sistemin diğer bileşenlerini birbirine bağlamak için kritik görevlerde kullanırlar. Rüzgar santrallerinde kullanılan kablolar ise, kablo yapım standartlarında belirtilen özelliklere ek olarak yağa, soğuk ve sıcağa, burulmaya, yangına, ozona ve güneş ışığına dayanabilme gibi ekstra özellikleri olan, kablonun kullanılacağı yere göre uygun tasarım özelliklerini taşımalıdır. Diğer yandan, iletken özellikleri genellikle aynı özellikler içerdiğinden bu çalışmada rüzgar ve güneş üretim satrallerinde kullanılan kabloların malzeme özellikleri ana yalıtklan ve kılıf bazında karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Bu amaçla malzeme özellikleri elektrik, mekanik ve kimyasal özellikler olarak ele alınmaktadır. Ayrıca güneş ve rüzgar enerji kabloları izole, kılıf kalınlıkları boyutsal olarak da karşılaştırılmıştır. Araştırmalar göstermiştir ki güneş enerji iletim tesisleri kabloları mor ötesi ışın dayanım zorunluluğu ve yüksek sıcaklığa dayanıklı olmalıdır. Rüzgar enerji üretim tesislerinde kullanılan kablolar ise, esnek, kapalı alan koşullarına uygun, burulmaya dayanıklı olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Kablo, elektriksel özellikler, yalıtım, tasarım 


Keywords: