BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Umut Kurtuluş ÇELEBİ, Mehmet Burak BİLGİN
RADYAL FAN HAVA ÇIKIŞ BOĞAZI ÖLÇÜ DEĞİŞİMİNİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ
 
Günümüz artan enerji ihtiyacı ve maliyetleri radyal fan verimlilik hesabını ve verimlilik talebini oldukça önemli bir hale getirmiştir. Radyal fanların kullanım alanları ve yaygınlığı düşünüldüğünde yapılabilecek en ufak verim artışının geri dönüşünün ekonomik yönü oldukça fazladır. Verimsiz ürünlerin önüne geçebilmek, gereksiz enerji sarfiyatını önlemek ve enerji maliyetlerini düşürmek uluslararası platformlarca enerji etiketleri oluşturulmuş ve ürünlerin belirli enerji standartlarını sağlaması talep edilmiştir. Yapılan bu çalışmada, radyal fanın hava çıkış boğazındaki çapın ölçüsü azaltılarak basınç değişimi (PBEB) ve debi değerinin (QBEB) arttırılması hedeflenmiştir. Bu değişime bağlı olarak enerji tüketimi (WBEB) ve sıvı dinamik verimine (FDE) nasıl yansıdığı fan karakterizasyon cihazı ile ölçülerek elde edilen veriler ışığında yorumlanmıştır. Yapılan ölçümlere göre; radyal fanın hava çıkış boğaz çapının ölçüsünün azaltılması neticesinde, basınç değişimi (PBEB) ve debi değerinin (QBEB) arttığı; enerji tüketimi (WBEB) değerinin azaldığı ölçülerek verilerle ortaya konulmuştur. Sıvı dinamik verimliliği (FDE) değerinin “[(PBEB * QBEB) / (WBEB *3600)]*100” formülü ile hesaplandığı bilinmektedir. Buna göre ilgili parametrelerdeki değişimlerin sıvı dinamik verimliliğini arttırdığı ve bu artışın yaklaşık %3’e tekabül ettiği hesaplanmıştır. Verim değerinin artışına karşın radyal fanın, sıkıştırarak dışarıya aktardığı maksimum hava debisi (Qmax) değerinde ise düşüş olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; yapılan bu çalışma ile radyal fanın hava çıkış boğaz çapının azaltılmasının, ürünü daha verimli hale getirdiği ancak elde edilen maksimum debi değerinin düşmesine neden olduğu ölçülerek tespit edilmiştir. İlgili ölçümlerin gerçekleştirilmesinde IEC-60591 standartlarına uygun olacak şekilde fan karakterizasyon cihazı kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Radyal Fan, FDE, Enerji Verimliliği, Sıvı Dinamik Verimliliği 


Keywords: