BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kamal Eddin ISMAEIL, Senai YALÇINKAYA
PETROL BORU HATTI 5LX52 MALZEME YÜZEYİNE KATODİK KORUMANIN KOROZYON ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
 
Petrol sahalarında petrol boru hatları önemli bir yer tutmaktadır. Korozyon, birçok endüstriyel sürecin bozulmasına, çalışma saatlerinin kaybına ve gerçek maliyetin artmasıyla birlikte üretimin azalmasına yol açmaktadır. Petrol taşıyan borularda korozyon sorunu önemli bir problemdir. Bu sorunun en aza indirilmesi için çok sayıda araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Petrol üreten ve taşıyan Ülkelerin çeşitli alanlarında ekonomik olarak mali kayıplar ortaya çıkmaktadır. Bu kayıpların yanısıra sağlık sorunları ve risk kazalarıda meydana gelmektedir. Korozyon olayının petrol borularında oluşması ile yer altında ve sularda kimyasal maddelerin sızmasına neden olmaktadır. Böylece zehirlenme olayı ortaya çıkacaktır, bu can kayıpları ve doğanın kirlenmesine neden olmaktadır. Kullanacağımız metotlarla bu alanlarda korozyon sorununda kayıpların en aza indirgenmesini hedefledik. Deneysel çalışmada, Petrol sahalarındaki karakteristik boru hatlarında yaygın olarak kullanılan 5LX52 malzeme yüzeyine kaplama yöntemleri uygulanarak korozyon etkilerinin elektrokimyasal metotlarla araştırılması hususunda deneysel uygulama yapıldı. Deneyler sonucunda karşılaştırmaları yapıladı. Deneysel çalışmada farklı kaplama ve koruma yöntemleri kullanıldı. ilk önce bir numunenin kaplamasız olarak korozyona ve aşınmaya maruz bırakıldı. Sonra diğer katodik kaplama yapılan boru numuneleri aşınmaya maruz bırakıldı. Katodik koruma uygulaması sistemlerdeki asıl amaç metalde korozyona neden olan Oksijeni metalden uzak tutmaktır. Bu deneylerde asıl amaç koruma sistemi için kullanılacak metali (magnezyum vs.) anot gibi çalıştırıp korozyona uğratmak ve korozyondan korunacak yapıyı katod olarak kullanarak çalışmayı tamamlamaktır. Deneysel çalışmada bu şekilde gerçekleştirildi. Yaptığımız denyesel çalışmada elde ettiğimiz sonuçlar da kaplamasız boruların korozyon oranı daha yüksek olduğu görüldü. Katodik koruma uygulanış boru numunelerinde daha güçlü olduğu görüldü. Kaplamasız boru koruma oranı daha düşüktür. Katodik koruma uygulanan boru daha güclü olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: 5LX52 boru hattı, Katodik koruma, Korumasız boru, Yüzeysel koruma, 


Keywords: