BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Irmak Can ÖZGÜVEN
OTOMOBİL SAC PARÇALARININ MONTAJ ANALİZİNDE 3D METROLOJİ SİSTEMLERLE KALİTESEL SÜRECİN İYİLEŞTİRİLMESİ
 
Günümüzde, otomobil üreticileri güvenlikten ödün vermeden araç ağırlığını düşürebilmek için daha ince saclardan imal edilen kompleks geometrili parçaları otomobiller üzerinde kullanmaya başlamışlardır. Kompleks parçaların kullanımı, parçaların kaynak prosesinde birleştirilmeden önce montajlı analizinin yapılmasını daha da zorlaştırmıştır. Belirli yüzey bölgelerinden birleştirilen pres parçalarının ölçüsel kondisyonu, nihai parçanın kalite seviyesini belirlemektedir. Parça geometrilerinin hem büyüyüp hem de karmaşıklaşması, bu temas yüzeylerinin nihai ürüne etkisinin anlaşılmasını hem zorlaşmakta hem de daha çok vakit alan bir analiz sürecine dönüşmesini sağlamaktadır. Uzayan analiz süreci, kalite sürecini de tehlikeye atmakta ve doğru müdahalenin uygulanmasına engel oluşturmaktadır. Diğer taraftan sanayi devrimi ile seri üretime geçilmiş çalışanların ücretleri müşteri tarafından kabul edilen uygun parça adetleri üzerinden ödenmeye başlanmıştır. Bu durum işletmelerin karlılık oranlarını doğrudan etkilediği için kalite proseslerinin gelişmesi elzem olmuştur. Günümüzde hatalı parçaların müşteriye maliyeti, geçmişe nazaran çok daha fazladır. İşletmeler yüksek rekabetçi piyasada ayakta kalabilmek için sıfır hata düzenine geçiş yapmalıdırlar. Bu bağlamda müşterinin güvenini kazanmada en önemli faktörlerden olan kalitenin, seri üretimden önce sağlanabilmesi, gelişmiş analiz yöntemleri ile gerçekleşebilmektedir. Bu çalışmada aday parçaların 3D metroloji sistemlerle dijital montaj analizi gerçekleştirilmiştir. Parçaların birleşme olan veya olmayan noktalarının mevcut durumu teşhis edilip iyileştirme hedefleri için referanslar ortaya çıkarılmıştır. Bu veriler ışığında gerekli müdahaleler yapılarak nihai parça seviyesi belirlenmiştir. Ayrıca geleneksel analiz yöntemlerine kıyasla hem daha kısa sürede hem de daha net bir şekilde parçaların ölçüsel kondisyonu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Metroloji, sanal montaj, analiz, ölçüm sistemi, kalite 


Keywords: