BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pınar Yasemin DEMİRCİOĞLU, Gülin Feryal CAN
OTOMATİK VE MANUEL KAPLAMA BOYAMA İŞLEMLERİNDE HAZOP RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 
İş sağlığı ve güvenliğinin önemi dünyada her geçen yıl artmaktadır. Ülkemizde de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve yönetmeliklere göre düzenlenip, devlet işçi işveren arasında denetlenebilir bir mekanizma haline gelmiştir. Sektöre öncülük eden iş güvenliği uzmanları iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri saha da aktif rol aldıkça her sektörde alınan önlemler ve tedbirler daha kontrollü olmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin en önemli alanı risk değerlendirmesidir. Çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılır. Savunma Sanayinin en önemli kollarından biri olan kaplama boyama sektörü çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. İçinde bir çok kimyasal ve proses olan kaplama boyama sektöründe risklerin en uygun şekilde belirlenmesi için, risk analizi metotlarından Hazop seçilerek çalışma yapılmıştır. Hazop yöntemi bir proses tehlike analizi metodu olarak kimya sektöründe diğer risk analizi metotlarına göre daha yaygın olarak kullanılır ve daha ayrıntılı sonuca ulaşmamızı sağlar. Bu çalışma da tehlikeli kimyasalların ve proseslerin kullanıldığı metallerin kaplama boyama yapıldığı iki firmada Hazop risk değerlendirmesi yöntemi uygulanmaya çalışılmıştır. Otomatik ve manuel sistemli kaplama boyama işlemlerinde ki tüm proses ve süreçlerde Hazop risk değerlendirme yönteminin nasıl uygulanacağı hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışma da iş sağlığı ve güvenliği alanında yazılmış tezler, makaleler ve internet kaynaklarından yararlanılmıştır. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın tezinden üretilmiştir. ORCID NO:0000-0002-2334-766X )

Anahtar Kelimeler: Hazop , Kaplama Boyama, İş Sağlığı ve Güvenliği , Risk Değerlendirmesi 


Keywords: