BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

E.Selcen DARÇIN Murat DARÇIN,
NANOMALZEMELER VE ÇEVRESEL RİSKLERİ
 
Nanobilim ve nanoteknolojinin en hızlı büyüyen araştırma ve teknoloji alanlarından biri olduğuna şüphe yoktur. Nanoteknoloji, nanomalzemelerin endüstri, tarım, ticaret, tıp ve halk sağlığı dahil olmak üzere birçok alanda insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geniş uygulama alanı bulması nedeniyle son yıllarda büyük bir popülarite kazanmıştır. Bir malzemenin boyutları çok küçüldüğünde, fiziksel ve kimyasal özellikleri aynı malzemenin yığın halindeki özelliklerinden çok farklı hale gelebilir. Nanoteknoloji, maddeleri atomik ve moleküler ölçekte kontrol ederek fonksiyonel malzemeler, cihazlar ve sistemler yaratmamıza ve yeni özelliklerden yararlanmamıza olanak tanır. Mikroskobik robotlar, karmaşık cihazları onarabilir, hatta monte edebilir veya çevredeki zararlı maddeleri kaldırabilir. Nanomalzemeler günlük hayatımızın bir parçası haline geldikçe, nanomalzemelere maruziyet ve yeni risklerle karşılaşma kaçınılmazdır. Uygulamaları genişledikçe nanomalzemelere maruz kalan nüfus artmaya devam ediyor. Küçük malzemelerin gücünün bariz faydalarına rağmen, günlük yaşam için kullanılan nanoparçacıkların çevreyi nasıl etkileyebileceği konusunda henüz cevaplanamayan sorular vardır. Nanomalzemelerin kitlesel olarak üretilmesinden önce yakın gelecekte ele alınması gereken önemli konulardan biri, bunların insanlar üzerindeki toksisitesi ve çevre üzerindeki etkileridir. Nanomalzemelerin yeni özelliklerinin toksisiteye neden olma potansiyeli ile birlikte olumsuz biyolojik etkilere nasıl yol açabileceği konusunda önemli tartışmalar vardır. Nanomalzemeler, nano olmayan muadillerinden daha mı zehirli? Nanopartiküller çevrede daha toksik formlara dönüşecek mi? Bunları bilmiyoruz. Nanopartiküllerin çevresel sistemle etkileşiminin doğası hakkında bilgide hala büyük boşluklar var. Nanomalzemelerin günlük yaşam aktivitelerinde kullanılmasına izin verilmeden önce, nanomalzemelerin çevreyi nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak ve anlamak nanotoksikoloji araştırmaları için önemlidir. Böylece istenmeyen yan etkilerden kaçınılabilir. Bu çalışmada nanomalzemelerin çevre üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin riskler incelenerek değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, iş sağlığı ve güvenliği, nanomalzeme, risk 


Keywords: