BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Arslan KARABULUT, Zafer KÜTÜĞ
MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN İNTERAKTİF MEKANİK TEMEL EĞİTİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMA
 
MecApp, mühendislik öğrencileri için interaktif mekanik temel eğitimi üzerine çalışma adlı yüksek lisans tezi kapsamında geliştirilen bir uygulamadır. Bu uygulama; mühendislik eğitiminde sadece iki boyutlu düzlem yerine, bilgisayar ortamında ve gelecek süreçte Metaverse platformlarına adapte edilebilen, üç boyutlu görseller ile sanal olarak etkileşimli olabilecekleri bir interaktif uygulama çalışmasıdır. İnteraktif görsel eğitimin yanında rastgele değerler üreten soru sistemiyle öğrenimin daha yalın ve anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma mekanik branşına ait olan statik dersi içeriğini kapsayarak, bilgisayar ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uygulamanın tasarım aşamasında; Word, Autocad, Photoshop, 3dSMax, Unreal Engine ve Visual Studio programlarından yararlanılarak C++ tabanlı Blueprint kodlama diliyle geliştirilmiştir. İçeriğindeki 3 boyutlu modellerle öğrenimi kolaylaştırmak adına etkileşime geçilebilmektedir. Örnek soru çözümleri ve 3 yanlış cevap sonucunda sınırsız defa yenilenebilen randomize soru alıştırmalarıyla öğrenimi pekiştirmekte ve tema sistemindeki 7 farklı renk seçeneğiyle kullanıcının uygulamayı özelleştirebilmesine imkân sağlamaktadır. Arayüzünün katmanlı yapısı sayesinde 3 boyutlu nesnelerin kullanımı ve tema sisteminin içerikten etkilenmeden rahat bir şekilde çalışması sağlanmıştır. Materyal kalitesindeki değişimlerle boyutunda farklılıklar gözlemlenerek yapılan son test çıktısında 65.6 MB’lık dosya boyutunda elde edilmiştir. Github sunucularında, bu çalışma için oluşturulan hesap üzerinden MecApp uygulamasının test aşamaları HTML formatında herkesin erişimine açık bir şekilde yayınlanmaktadır. Yayınlanan web sitesinin serverı github sunucuları olup alan adı ise mecapptest1.github.io‘dur. Çalışmanın amaçlarından biri olan, gelecek süreçte Metaverse platformlarına adapte edilebilmesinin sonuçlarının sınanması amacıyla deneysel bir sanal evren yaratılarak, MecApp uygulamasının bu sanal evrene entegresiyle birlikte görsellik ve kullanım performansı bakımından kaliteli sonuçlar elde edilmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0009-0005-8496-1988)

Anahtar Kelimeler: Mühendislik Eğitimi, Mekanik, İnteraktif Eğitim, Metaverse 


Keywords: