BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet CAN
MODÜLER ÇERÇEVE
 
Termoform (ısıl şekillendirme), plastik malzemenin yüksek sıcaklıklarda ısıtılarak yeni form verilmesi işlemidir. Antişok levha adı verilen plastik malzeme kullanılmaktadır. Antişok levha ısı ile şekillendirilebilen, yüksek darbe dayanımı olan plastik bir malzemedir. Mevcut üretim şartlarında termoform makinasında tek bir çerçeve ile bütün ürünlerin aynı boyutlardaki antişok levhadan üretilmesinin sonucunda, ürün hacminin küçüldükçe fire miktarının artması gözlemlenmiştir. Bu durum özelinde firma içinde ar-ge,üretim, planlama ve satın alma departmanları başta olmak üzere bir ekip kurularak projeye başlanmıştır. Söz konusu projede; zorunlu antişok levha dışında kalan fireyi her model için minumum seviyeye düşürmek, ürün maliyetini azaltmak ve plastik kullanımını azaltmak amaçlanmaktadır. Amaçlanan bu maddeler doğrultusunda her modele özgü gerekli ortaklaştırmaların yapılması ile belirlenen antişok levha boyutlarına uygun vakum personelinin minimum çabası ile kolay sökülüp takılabilecek ortak ölçülerdeki ürünler arasında hesaplama yapılarak 3 farklı modüler çerçeve tasarımı yapılmıştır. Tamamlanan modüler çerçevelerin mevcut termoform makinası üzerine entegre edilebilmesi için ortak montaj delikleriyle çalışmalar yürütülmüştür. Projenin sonunda varılan nokta; Gövde modüler çerçeve projesi devreye alınması ile birlikte yıllık antişok levha kullanımı %15 oranında azalmıştır. Kullanılan antişok levha miktarının azalması birim maliyete direkt etkili olduğu için ürün maliyetlerinin de düşürülmesine katkı sağlamıştır. Bir diğer yandan plastik kullanımın azalması ekosisteme ve sürdürülebilirliğe doğrudan etki etmektedir. Projemiz şirketimizin çevre dostu tavrına artı bir değer katmıştır.

Anahtar Kelimeler: Modüler Çerçeve, Termoform, Antişok Levha, Fire 


Keywords: