BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Barkın KILIÇ, Furkan HAMZAOĞLU, Semih KORKMAZ, Onur SALCI, Emir BİNGÖL
MEVCUT BİR FAN PERFORMANSI ALTINDA YAKICI ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FİZİKSEL REVİZYONLAR İLE KAPASİTE İYİLEŞTİRİLMESİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ ANALİZLERİ İLE İNCELENMESİ
 
Yakıt ve oksitleyici maddelerin farklı yöntemler ile karıştırılarak ısı enerjisinin üretildiği makinelere yakıcı adı verilir. Yakıcılarda elde edilen enerji geleneksel sistemlerde ev, işyeri, kafe gibi mahallerin ısıtılması için kullanılabilir. Bu sistemler ısıtma amacı dışında da birçok proseste kullanılmaktadır. Bu proseslere örnek olarak sertleştirme, tavlama, menevişleme, ergitme, pota ısıtma, cam endüstrisi gibi yüksek enerjiye ihtiyaç duyulan sistemler verilebilir. Gaz, sıvı ve katı fazlarda bulunan yakıtlar bu sistemlerde kullanılmaktadır. Örneğin; gaz fazında metan, etan, propan, hidrojen, doğal gaz; sıvı fazında motorin, dizel ve katı fazında kömür gibi yakıtlardır. Gaz yakıtlı yakıcılarda bulunan yanma sistemi genel olarak endüstride ventil adı verilen gaz vanaları vasıtasıyla makineye iletilen yakıcı gaz ile ve harici ya da dahili olarak yakıcıya bağlı olan bir fan vasıtası ile sisteme iletilen oksitleyicinin yakıt içerisinde belirli bir oranda karıştırılarak yakılması prensibine dayanır. Katı ve sıvı yakıcılarda ısı enerjisi üretmek için kullanılan fan ve ventil kısımlarında elektrik enerjisi tüketilmektedir. Yakıt kullanılan sistemlerde ayrıca yakıt için bir fan veya pompa sistemleri kullanılabilir. Bu sistemlerde de elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Yapılacak olan bu çalışmada gaz yakıtlı bir yakıcı sisteminde tüketilen elektrik enerjisinin sabit tutularak üretilebilecek olan ısı enerjisinin arttırılması hedeflenmiştir. Ayrıca ilgili çalışma endüstride Termo Isı Sistemleri A.Ş.’nin standart olarak kullandığı yakıcının ürettiği ısı enerjisinin belirli limitlerde maksimuma nasıl çıkarıldığını, fiziksel testini ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizi ile validasyonunu içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Brülör, Endüstriyel Yakıcı, Fan, Enerji Verimliliği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Bek 


Keywords: