BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Barış ULUSOY, Gülder KEMALBAY
METİN MADENCİLİĞİ KULLANILARAK EKONOMİ HABERLERİ İLE BORSA İSTANBUL ENDEKS GETİRİ YÖNÜ TAHMİNİ
 
Yatırımcılar, temel analiz ve teknik analiz yöntemleri yanı sıra borsayı etkileyecek haberleri yayınlayan ve yorumlayan kaynakları takip ederek borsa endeksinin getiri yönünü tahmin etmeye çalışırlar ve tahmin sonucuna göre borsada alım satım stratejilerini oluştururlar. Tahmin sonuçlarının doğruluğunun artması yatırımcının karını arttıracak önemli bir unsurdur. Çalışma konusunun ortaya çıkışı, yatırımcıların strateji oluştururken haber verilerinin yorumlarına dayalı sübjektif karar vermeleri yerine haber verileri ile endeks getiri yönünü tahmin eden istatistiksel bir model aracılığı ile objektif karar vermelerini sağlaması fikrine dayanır. Bu doğrultuda, araştırmanın amacı metin madenciliği yöntemlerini kullanarak ekonomi haberleri ile Borsa İstanbul endeks getiri yönünü tahmin etmektir. Çalışmada kullanılacak metin madenciliği ilk aşamasında, haber verileri ön işlenecek, ardından anlamlı öznitelikler seçilecek ve son aşamada ekonomi haberleri ile endeks yönü sınıflandırılacaktır. Metin madenciliği işlemleri için Türkçe Doğal Dil İşleme yöntemleri, yön tahmini için ise makine öğrenmesi yöntemleri kullanılacaktır. Araştırmanın veri seti, 02.01.2019 – 31.05.2021 tarihleri arasındaki Borsa İstanbul 100 endeksi ile ilgili yayınlanmış ekonomi haberlerini içerir. Belirtilen tarihler arasında 603 iş günü vardır ve ilgili tarihler arasında en az 5000 adet ekonomi haberi toplanması hedeflenmektedir. Sonuç olarak oluşturulacak tahmin modeli ile yatırımcının doğru zamanda alım satım stratejisi geliştirmesi ve karını arttırması hedeflenmektedir. Bu çalışma TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından 1139B412100541 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Metin Madenciliği, Endeks Getiri Yönü, Türkçe Doğal Dil İşleme, Sınıflama Analizi 


Keywords: