BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berat ÖZNANECİ, Ahmet FEYZİOĞLU, Ferhat GÜNGÖR
METAL SANAYİNDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE TASARIM VE GELİŞTİRME ADIMININ ÖNEMİ ŞERİT TESTERE MAKİNELERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
 
Yeni ürün geliştirme aktiviteleri, pazar paylarını artırmaya ve liderliğe yol açmaktadır. Bundan dolayı şirketler açısından yeni ürün yaşam kaynağı olarak değerlendirilebilir. İş fırsatlarını somut ürünlere dönüştürme süreci yeni ürünlerin fiili gelişimine karşılık gelmektedir. Şirketler, olgunlaşıp yok olan eski ürünlerin yerini alan modern ve son derece gelişmiş ürünleri sağlamak zorundadır. Nitekim bu durum, en kritik ve son halka olan müşterilerin ve onlara hizmet eden pazarlamacıların yaşamlarına da yeni çözümler getirmektedir. Yapılan araştırmalar da ortalama olarak yeni ürünlerin şirket satışlarından giderek daha büyük bir pay aldığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte şirketler, her zaman iyi ve yeni ürünlerle karşılaşacaklarını umamazlar. Bunun yerine, sistematik bir yeni ürün geliştirme süreci oluşturmalıdırlar. Farklı araştırmacılar tarafından iyi nitelikte tasarlanmış yeni ürün geliştirme modelleri bulunmaktadır. Bu ürün geliştirme modellerinden yararlanma aşamasında ise, her zaman sıfırdan bir ürün oluşturmak yerine, hâlihazırda var olan ve endüstriyelleşmiş ürünlere yönelerek birkaç adım ileriden başlanabilir. Böylece tasarım, yenilikçilik ve teknolojik üstünlük gibi finansal olmayan yetenekler etkin bir şekilde kullanılarak yeni ürün geliştirme süreci hızlıca sonlandırılabilir. Bu çalışmada günümüzde her bir sanayi şirketinde var olan ve neredeyse her çalışan tarafından kullanılabilir kolaylıkta olan metal şerit testere makineleri üzerine müşteri odaklı araştırma yapılmıştır. Booz, Allen ve Hamilton’un yeni ürün geliştirme modeli tercih edilerek modelde yer alan "Tasarım ve Geliştirme" adımı uygulanmış ve geri dönüşler ile tasarım son halini almıştır. Alınan sonuçlar göstermektedir ki, firmalar, şartları elverdiği şekilde AR-GE bölümleri olmamasına rağmen ürün geliştirme süreçlerinden yararlanma veya kendi testere makinalarını geliştirme eğilimindedirler.

Anahtar Kelimeler: Yeni Ürün Geliştirme, Tasarım ve Geliştirme, Müşteri Odaklı, Metal Kesme Endüstrisi, Şerit Testere Makinesi, 


Keywords: