BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ferhat CERİTBİNMEZ, Ali GÜNEN
MEKANİK VE TERMAL YÖNTEMLERLE TALAŞ KALDIRMA NETİCESİNDE SARF EDİLEN MALZEME MİKTARI ANALİZİ
 
Endüstriyel uygulamalarda kullanımı gün geçtikçe daha da artan ileri imalat yöntemlerinden aşındırıcılı su jeti ile kesme ve tel erozyonla işleme araştırmacıların dikkatlerini çekmektedir. Aşındırıcılı su jeti ile kesimde kaya parçacıkları yüksek basınçlı su ile iş parçasına sevk edilir ve termal etki olmadan iş parçası kesilir. Tel erozyon yönteminde ise iş parçasına herhangi bir mekanik temas olmadan ısı ve ergitme yoluyla iş parçası kesilir. Bu çalışmada, mekanik ve termal yöntemlerle talaş kaldırma neticesinde sarf edilen malzeme miktarları analiz edilmiştir. Bu amaçla termal yöntem olarak tel erozyon, mekanik yöntem olarak aşındırıcılı su jeti kesim yöntemleri seçilerek dairesel kesme işlemi yapılmıştır. İş parçası içerisinde 8 mm çapında 4 mm derinliğinde silindirik parça kesilerek oluşan delik çapı ve iş parçası içerisinden çıkan pim benzeri yapının ölçümleri analiz edilerek kesim esnasında sarf edilen malzeme hesaplanmıştır. Yapılan ölçümler neticesinde tel erozyon yöntemi ile kesimlerde kullanılan 0.25 mm çapında tel elektrodun iş parçası içerisinde delik giriş ve çıkış bölgelerinde 0.325 mm genişliğinde bir bölgeyi erittiği ve hurda ettiği anlaşılmıştır. Aşındırıcılı su jeti yöntemi kullanılarak yapılan kesme işleminde ise delik giriş bölgesinde ortalama 1.15 mm, delik çıkış bölgesinde ise 0.825 mm genişliğinde malzeme kaybının meydana geldiği tespit edilmiştir. Bilgisayar destekli tasarım programı ile hesaplanan hacim miktarlarına göre tel erozyon kesimde ortalama 29 mm³, aşındırıcılı su jeti kesimde ise 85 mm³ malzeme sarf edilmiştir. ORCID NO: 0000-0002-5615-3124

Anahtar Kelimeler: Talaş kaldırma, tel erozyon, su jeti, sarf malzeme 


Keywords: