BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Alper SOFUOĞLU
MANYETİK ALANIN İMALAT VE MALZEMEYE ETKİLERİ ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI
 
Manyetik alanlar elektrik akımının olduğu her yerde belirli ölçüde ortaya çıkmaktadır. Belirli değerlerin altındaki manyetik alanlar pratikte yok kabul edilirken, manyetik alanların belirli değerlerin üzerinde olması malzeme yapısı, yüzey özellikleri gibi pek çok etkiye yol açmaktadır. Manyetik alan altında tutulan malzemelerde meydana gelen değişimler ve manyetik alan etkisi altında gerçekleştirilen imalat uygulamaları genel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Manyetik alanın kullanıldığı talaşlı imalat uygulamalarından birisi bu alanın titreşim sönümleyici olarak kullanılmasıdır. Bu çalışmada manyetik alanın malzeme ve imalat üzerine etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda literatür araştırması gerçekleştirilmiştir. Literatürdeki çalışmalar incelenirse manyetik yardımlı tornalama işleminin ülkemizde kullanılmadığı, dünya literatüründe ise çalışıldığı görülmektedir. Çalışmanın ilk aşamasında manyetik alanın malzeme üzerine etkisi incelenmiştir. İkinci aşamada manyetik alanın talaşlı imalat alanında uygulamaları araştırılmıştır. Çalışmaların sonuçları irdelendiğinde yoğun manyetik alanın malzeme yapısındaki dislokasyonları etkilediği söylenebilir. Manyetik alanın esas olarak talaşlı işlemeyi kesme mekaniğine ve takım talaş temas tribolojisine etki ettiği anlaşılmaktadır. Manyetik alan malzeme/takım aşınma miktarını düşürür. Ayrıca tırlama titreşimlerinde ve kesme kuvvetlerinde düşüş gerçekleşir. Sürekli talaş oluşumu tetiklenir. İlerleyen çalışmalar için manyetik yardımlı işleme ile diğer konvansiyonel olmayan imalat yöntemlerinin birleştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca bu yöntem diğer üretim yöntemlerine (frezeleme, taşlama) de adapte edilebilir. Buna ilave olarak kriyojenik soğutma, sıcak işleme, ultrasonik işleme vb. yöntemlerle birleştirilerek yeni melez üretim yöntemleri geliştirilebilir. İlerleyen aşamada konvansiyonel/CNC tezgâhlara adapte edilebilir pratik manyetik alan oluşturan ekipmanlar geliştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Manyetik alan, manyetik yardımlı işleme, sürekli talaş, aşınma 


Keywords: