BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yunus Emre KARABACAK, Hasan BAŞ
MAKİNA TASARIMINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER VE GELECEKTEKİ BEKLENTİLER
 
Makine tasarımı, endüstriyel ürünlerin tasarımı, üretimi, kullanımı ve bakımı için hayati öneme sahip olan kritik bir bilim alanıdır. Son yıllarda bu alanda birçok teknolojik ilerleme kaydedilmiş ve gelecekte de pek çok yenilik öngörülmektedir. Bu çalışma, makina tasarımı alanında meydana gelen güncel gelişmeleri ve gelecekteki beklentileri ele almaktadır. Tasarım sürecinde dijital teknolojilerin kullanımı, mühendislerin işlerini daha verimli ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlamıştır. Bu teknolojiler, üç boyutlu (3D) baskı, yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT), robotik ve otomasyon gibi alanları kapsamaktadır. Bu sayede, ürün tasarımı, prototipleme, üretim ve test aşamaları daha hızlı ve daha az maliyetli hale gelmiştir. Bunun yanı sıra, sürdürülebilirlik ve yeşil teknoloji kavramları da tasarım sürecinde giderek daha önemli faktörler haline gelmeye başlamıştır. Bu durum, mühendislerin tasarımlarda en az malzeme kullanımı, üretim süreçlerinde enerji tasarrufu ve atık yönetimi gibi konuları ele almaları gerektiği anlamına gelmektedir. Gelecekte, tasarım sürecinin daha da dijitalleşeceği ve tasarımcıların daha fazla işbirliği yapacakları öngörülmektedir. Bu işbirliği, farklı mühendislik disiplinlerinin bir araya gelerek, ürünlerin daha kompleks tasarımlarının gerçekleştirilmesine imkân tanıyacaktır. Ayrıca, ürünlerin özelleştirilmesi de daha da yaygın hale gelecektir. Yapay zeka ve makine öğrenimi, nesnelerin interneti ve akıllı sensör teknolojisi, makine tasarımı ve üretim sürecinde yeşil teknolojiler, bilgisayar destekli tasarım ve üretim araçları, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik, 3D baskı ve diğer yeni prototipleme teknikleri, blockchain teknolojisi ve nano-teknoloji gibi alanlar, gelecekte makine tasarımı sürecini en çok etkileyen ve belirleyen alanlar olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Makina Tasarımı, Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0, Yeşil Teknolojiler 


Keywords: